După cazul George Simion, deputaţii ar putea avea un nou regulament. Sancţiuni dure pentru incidente violente

Elena Marinescu 08/02/2022 | 21:33 Ştiri
După cazul George Simion, deputaţii ar putea avea un nou regulament. Sancţiuni dure pentru incidente violente

Deputații partidelor de la guvernare, PNL-PSD-UDMR, precum și cei ai minorităților naționale au înaintat un proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului Camerei Deputaților astfel încât să-i sancționeze pe demnitarii care sunt agresivi sau care înjură, țipă, calomniază în timpul ședințelor Parlamentului.

Astfel, deputații care sunt violenți fizic și verbal sau care desfășoară bannere vor fi sancționați cu până la 50% din indemnizație până la 6 luni, li se vor reduce timp de 3 luni luările de cuvânt la 10 secunde. De asemenea, demnitarii sancționați nu vor mai beneficia de funcționarii publici cu statut special, personalul contractual cât și de logistica auto oferită de Secretariatul General al Camerei Deputaților.

De asemenea, parlamentarii nu vor mai putea înregistra sau transmite în direct ședințele de plen sau de comisii fără aprobare, în caz contrar fiind scoși din sală și sancționați dacă încalcă regulamentul în mod repetat.

Principalele modificări propuse de grupurile PNL, PSD, UDMR și al minorităților naționale la regulamentul Camerei Deputaților sunt următoarele:

„(1) Ședințele Camerei Deputaților se transmit, se înregistrează și se difuzează de către Camera Deputaților prin mijloace electronice și se stenografiază, prin grija Secretariatului General.

(2) Ședințele Biroului Permanent și Comitetului Liderilor se înregistrează de către Camera Deputaților prin mijloace electronice și se stenografiază, prin grija Secretariatului General.

(3) Ședințele Camerei Deputaților pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

(4) Ședințele Comisiilor Camerei Deputaților pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass-media cu aprobarea Biroului Comisiei pentru care există solicitare în acest sens.

(5) Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea ședinței Camerei Deputaților, Biroului Permanent, Comitetului Liderilor sau comisiilor prin alte mijloace decât cele menționate la alin. (1) – (3).

(6) Este interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în injurii, invective sau calomnie la adresa unui alt parlamentar.

(7) Încălcarea prevederilor alin. (4) și (5) atrage sancțiunea evacuării imediate din sală a persoanei sau persoanelor care încalcă interdicțiile.

(8) Evacuarea este obligatorie și se dispune de către președintele de ședință din oficiu sau la solicitarea unui deputat, cu acordul majorității ponderate a liderilor grupurilor parlamentare.

(9) Chestorii asigură, fără întârziere, punerea în aplicare a măsurii disciplinare prevăzută la alin. (6) cu ajutorul personalului Direcției Afaceri Interne din Camera Deputaților, indiferent de calitatea, funcția sau demnitatea deținută de persoana care este evacuată.

(10) Președintele de ședință poate dispune concomitent și măsura suspendării ședinței până la evacuarea persoanei din sală sau până la renunțarea de către aceasta la utilizarea mijloacelor interzise sau prezentării scuzelor pentru agresivitate fizică sau verbală de la tribuna Camerei Deputaților.

Persoana evacuată poate reveni în sala de ședință dacă renunță să utilizeze mijloacele de transmitere în direct sau de înregistrare a ședinței.

(11) În cazul încălcării repetate a interdicțiilor prevăzute la alin. (4) și (5) președintele de ședință, un lider de grup sau un deputat poate sesiza Biroul Permanent pentru a aplica una dintre sancțiunile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 245 1 . – Este interzisă participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe în plen sau în sălile comisiilor Camerei Deputaților, înregistrarea sau transmiterea în direct a ședințelor Camerei Deputaților, Biroului Permanent, Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare sau a comisiilor, utilizarea violenței fizice utilizată împotriva unui alt parlamentar sau violență verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui alt parlamentar

g) diminuarea indemnizației cu până la 50% până la 6 luni pentru exprimarea votului prin mijloace electronice prin utilizarea cardului de vot electronic al altui senator ori deputat, pentru participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe in plen sau în sălile comisiilor Camerei Deputaților, pentru înregistrarea sau transmiterea în direct a ședințelor Camerei Deputaților, Biroului Permanent, Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare sau a comisiilor, pentru violență fizică utilizată împotriva unui alt parlamentar sau violență verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui alt parlamentar;
h) reducerea luării de cuvânt la maxim 10 secunde/intervenție pentru o perioadă de până la 3 luni de zile în cadrul ședințelor Camerei Deputaților, începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare pentru săvârșirea abaterii disciplinare de violență verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui alt parlamentar;
i) reducerea la jumătate a timpului alocat cu ocazia moțiunilor, orei Guvernului, orei primului ministru sau ședințelor solemne grupului parlamentar din care face parte deputatul sancționat pentru săvârșirea abaterii disciplinare constând în violență verbală, injurii, invective sau calomnie la adresa unui alt parlamentar;
j) retragerea și punerea la dispoziția Secretarului General al Camerei Deputaților pentru o perioadă de până la 6 luni a tuturor funcționarilor publici cu statut special, a personalului contractual cât și logistica auto repartizate Grupului Parlamentar care prin acțiunile sale, ale deputaților sau ale angajaților săi pun în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau angajaților acesteia în incinta Camerei Deputaților începând cu data constatării afectării bunei funcționări a activității Camerei, aplicată prin decizie a Biroului Permanent al Camerei Deputaților conform procedurii prevăzute de art. 246 alin. (2), la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, a unui grup parlamentar sau a unui deputat.”

Acest proiect de hotărâre vine ca urmare a incidentului în care copreședintele AUR George Simion l-a bruscat, luni, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, în timpul ședinței Camerei Deputaților în care se dezbătea moțiunea simplă împotriva oficialului din Guvern. Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal în acest caz.