Drepturi şi beneficii suplimentare pentru cadrele medicale din prima linie

Elena Marinescu 15/12/2020 | 21:28 Ştiri
Drepturi şi beneficii suplimentare pentru cadrele medicale din prima linie

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 269 de voturi „pentru”, două „împotrivă” şi două abţineri, proiectul de lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţa publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, care acordă asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat în echipă, cu statut civil, din cadrul instituţiilor şi structurilor care compun Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, cu excepţia compartimentelor de primire a urgenţelor.

„Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenţei publice integrate de urgenţă deţine competenţele şi pregătirea profesională necesare, potrivit legii, şi este format din medici, asistenţi medicali, ambulanţieri/şoferi autosanitară, operatori registratori de urgenţă. Personalul aflat în contract cu serviciile publice judeţene şi locale Salvamont şi cu serviciile publice judeţene Salvaspeo, atestat ca salvator montan, respectiv ca salvator din mediul subteran şi/sau subacvatic speologic, este asimilat personalului profesionist operativ prevăzut de prezenta lege”, se arată în proiect.

Aceste categorii vor beneficia de:

  • Concediu de odihnă suplimentar de 10 zile lucrătoare/an, plătit de angajator şi care se acordă pentru prevenirea îmbolnăvirii profesionale, urmând a fi efectuat, la cerere, într-o staţiune balneoclimaterică şi de tratament pe teritoriul României.
  • Asigurarea, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente, proteze/orteze, investigaţii medicale de înaltă performanţă, vaccinuri, analize biologice periodice, efectuate o dată pe an sau când situaţia o impune, pentru depistarea posibilelor boli dobândite în activitate
  • La decesul unei persoane care face parte din categoria personalului profesionist operativ, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, Ministerul Sănătăţii, autorităţile publice locale şi judeţene sau alte instituţii care angajează personal profesionist operativ potrivit legii, acordă familiei acesteia un ajutor financiar suplimentar egal cu de trei ori salariul de bază avut la data decesului
  • Protecţie din partea structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu
  • Pe perioada exercitării atribuţiilor de serviciu, personalul profesionist operativ „intervine cu profesionalism, disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană şi are obligaţia de a nu prejudicia în niciun fel imaginea unităţii din care fac parte şi de a nu submina încrederea pacienţilor” şi răspunde disciplinar, civil şi penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, mai spune proiectul de lege.

Personalul profesionist operativ care participă la acordarea asistenţei medicale de urgenţă beneficiază de drepturi compensatorii, acordate potrivit prezentei legi, pentru condiţiile speciale şi riscurile pe care le implică exercitarea profesiilor.

Personalul profesionist operativ din cadrul serviciilor publice de ambulanţă, împreună cu personalul din cadrul Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare participă, o dată pe an, la un concurs pe echipaje la nivel judeţean şi naţional organizat de către conducerea instituţiilor medicale.

Această activitate este susţinută de la bugetul autorităţilor publice centrale/locale, precum şi din alte surse de finanţare, prin alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării în bune condiţii a concursurilor„, se arată în proiect.

Iniţiativa legislativă mai menţionează că personalul profesionist operativ beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, fără penalizare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are vârsta minimă de 57 de ani, are un stagiu de cotizare de cel puţin 30 de ani, din care cel puţin 20 de ani de activitate ca personal profesionist operativ.

Contractul individual de muncă al personalului profesionist operativ nu poate înceta prin demisie în cazul instituirii, potrivit legii, a stării de urgenţă, a stării de asediu sau a stării de alertă ori în caz de mobilizare şi de război, precum şi în situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave„, menţionează proiectul de act normativ.

Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.