Decizie a CNAS în privinţa cardului european de sănătate

Elena Marinescu 14/11/2019 | 17:15 Ştiri
Decizie a CNAS în privinţa cardului european de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat semnarea unui acord-cadru pentru o perioadă de trei ani, în baza căruia vor fi reluate tipărirea şi distribuţia de carduri europene de sănătate începând cu data de 15 noiembrie.

Astfel, în urma unei licitaţii a fost atribuit acordul-cadru la un preţ unitar pentru un card european de 7 lei + TVA, costurile de producţie şi distribuţie urmând să fie suportate din FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), iar beneficiarii vor primi cardul gratuit.

„Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţinerii unui tratament medical planificat”, precizează CNAS într-un comunicat de presă.

Restricţii la serviciile medicale oferite

Acest tip de card va acoperi doar serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Pentru anumite servicii este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. „Analizăm posibilitatea dezvoltării aplicaţiei cardului european de sănătate în aşa fel încât să nu mai fie obligatorie deplasarea solicitantului la Casa de asigurări de sănătate, iar cererea de eliberare a cardului să poată fi transmisă şi online”, a precizat preşedintele instituţiei, Vasile Ciurchea.

CNAS informează că acest card se eliberează la solicitarea asiguratului, care va depune o cerere-tip la sediul Casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află. În termen de şapte zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poştale. Perioada de valabilitate a cardului european de asigurări de sănătate este de doi ani de la data emiterii.

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Începând cu anul 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în timpul şederii temporare  pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Ce facem în absenţa cardului?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să  solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate.

Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă  asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.