Cum vor evolua randamentele pe segmentul de birouri în 2017?

Andreea Neferu 22/03/2017 | 17:29 Financiar
Cum vor evolua randamentele pe segmentul de birouri în 2017?

Toate tranzacțiile de pe piața locală de birouri au în spate o cifră aparent simplu de calculat, dar care face diferența în decizia de achiziție randamentul investițional. De obicei, când spui randament, intri în logica mai mare, deci mai bine, însă, în cazul birourilor, mai mare înseamnă și mai riscant.

Raportat la întreaga piață imobiliară, sectorul de birouri a generat în ultima vreme cele mai multe tranzacții de vân­zare-cum­părare, în contextul în care mai mulți dezvoltatori și investitori din real estate, fie deja prezenți pe plan local, fie în căutare de noi oportunități, s-au uitat cu un ochi din ce în ce mai atent către acest domeniu. Anul trecut, valoarea tran­zac­țiilor cu clădiri de birouri de pe piața locală s-a ridicat la peste 400 de milioane de euro, adică echivalentul a 45% din totalul volumelor de investiții imobiliare, potrivit datelor de la compania de con­sultanță imo­biliară JLL România. Piața office a fost anul trecut unul dintre cele mai dinamice sectoare ale imobiliarului românesc și când a fost vorba de „tăieri de panglici“.

În 2016, clădiri de birouri cu o su­pra­față de circa 300.000 de metri pătrați au fost livrate în piață, iar pentru 2017 se aș­teaptă un vo­lum similar de imobile finalizate.

O CHESTIUNE DE RANDAMENT. La început de 2017, piața stă în așteptarea finalizării unei tranzacții-record pentru acest sector – vânzarea proiectului de bi­­rouri AFI Park, al israelienilor de la AFI Europe, cu o valoare de circa 160 de mili­oane de euro, către frații Pavăl, pro­prie­tarii Dedeman. Potrivit sur­selor NewMo­­ney, tranzacția urma să se finali­zeze în martie, dar până la închide­rea ediției nu a apărut nicio con­firmare oficială.

Dar toate aceste tranzacții au în spate un reper numeric: randamentul inves­ti­țional sau yield-ul, adică raportul dintre ve­nitul anual net generat de o proprietate și prețul sau valoarea acesteia – un re­per care face diferența atunci când vi­­ne vorba de o tranzacție de vân­zare-cum­­părare. Un nivel scăzut al randamentului este asociat cu un nivel de risc redus al unei proprietăți, dar, la fel de important, yield-ul reflectă și pe­ri­oada de recuperare a investiției. Iar în acest din urmă caz, cu cât indicatorul e mai mare, cu atât sumele investite sunt amortizate mai rapid. Practic, cumpă­ră­torul care ris­­că mai mult este recompensat cu o recuperare accelerată a inves­tiției.

Randamentul pentru tranzacționarea clădirilor de birouri în România se ridica la finalul anului trecut la 7,25%, potrivit datelor oferite de compania de consul­tanță Cushman&Wakefield Echinox. Ceea ce înseamnă că, deși este percepută ca fiind o piață mai ris­cantă decât alte țări din regiune, Ro­mânia oferă profituri mai bune: în Polonia, indicatorul se ridica la sfârșitul lui 2016 la 5,5%, iar în Cehia, la 4,75%. Din sta­tele Uniunii Europene din regiune, doar bulgarii au randamente mai mari, de circa 8%. De remarcat că și România a avut la începutul anilor 2000 randamente foarte ridicate, de 12%, care au înce­put să scadă treptat pe mă­sură ce și economia locală a luat avânt. Odată însă cu apariția crizei, când întreaga piață imobiliară a fost dată peste cap, acest indicator a cunoscut din nou o creștere, culminând în 2010, când ajun­sese la un „riscant“ 9%.

DIN ISTORIE. Tranzacția cu cel mai bun randament investițional de pe piața lo­cală de birouri a fost cea prin care clă­di­rea America House – din Piața Victoriei, București – a fost preluată în toamna anu­lui 2007 de investitorul imobiliar ins­ti­tuțional AEW Europe de la Globe Trade Center, la un preț de peste 120 de mili­oa­ne de euro. Yield-ul tranzacției a fost de 5,6%, un record care nu a mai fost atins pe piața de birouri, care a simțit din plin efectele crizei din 2008.

La un deceniu distanță de la acea tran­zacție, clădirea cu o suprafață în­chi­ria­bilă de peste 27.000 de metri pătrați este din nou scoasă la vânzare. Ceea ce în­­seam­­nă că, la un randament de 7,25-7,5%, imob­ilul ar trebui să coste peste 100 de milioane de euro, având în vedere că în 2015 America House a gene­rat venituri din închiriere de peste 8 mili­oane de euro, potrivit Capital.

OPORTUNITĂȚI EXCELENTE. „Există un interes în creștere din partea investitori­lor, dar cererea este în continuare limi­tată pentru produsele prime (situate central, n.r.) disponibile la vânzare. În măsura în care noi proprietăți prime vor fi disponibile, ne așteptăm ca și alți investitori din regiune să încerce să intre pe piața lo­cală“, spune Ovidiu Ion, head of valuation&advisory în cadrul companiei de consultanță imobiliară CBRE. În opinia sa, evoluția randamentului in­­ves­­tițional pe piața de birouri va fi, de prin­­cipiu, sta­bilă pe parcursul acestui an.

La rândul său, Tim Wilkinson, partner capital markets în cadrul  Cushman& Wake­­field Echinox, esti­mează că acest indicator va cunoaște o „compresie mo­­derată“ în ur­­mă­­torul an, de 0,25-0,50%, însă randamentul va ră­mâne în continuare mai ridicat decât cel înregistrat în țări precum Polonia sau Cehia. „România beneficiază de fundamente macroeconomice favorabile, iar dife­­rența de preț între România și alte piețe mai mature din Europa Cen­­tra­­lă și de Est indică o oportunitate ex­­ce­­lentă pentru investitori să obțină randamente mai ridicate într-un climat de risc mai scăzut decât este adesea perceput“, ex­plică Wilkinson. El adaugă că ape­­titul investitorilor interesați să intre pe piața locală de birouri este în creștere, motiv pentru care se așteaptă ca această te­n­dință să conducă la o mai mare lichiditate în piață.

Despre faptul că imobiliarele vor con­tinua să atragă capital și în urmă­toa­rea perioadă vorbește și Norbert Sasse, CEO al companiei de investiții în real estate Growthpoint, care a intrat recent în ac­­țio­­­­­­nariatul unuia dintre giganții de pe piața locală de real estate, Globalworth. El mai spune că tran­zacțiile imobiliare din România se fac la prețuri mai mici comparativ cu cele din piețe precum Polonia sau Cehia. Iar asta poate fi un motiv în plus pentru care România devine o destinație din ce în ce mai inte­resantă pe harta investițiilor office din Europa.

 


FOTO: Mediafax

A debutat în presa scrisă în urmă cu opt ani. În 2013, a absolvit cursurile programului de pregătire intensivă în jurnalism „Economic and Political Reporting from Southeast Europe”, organizat la Londra și la Berlin de agenția de presă Reuters, iar în 2015 a participat la cursurile școlii de vară Online and Multimedia Journalism, organizată de Deutsche Journalistenschule la Munchen. În 2013, a câștigat premiul „Florin Petria” pentru jurnalism economic, iar în 2015 a fost unul dintre laureații concursului Tânărul Jurnalist al Anului, secțiunea Economie. Anterior, Andreea a lucrat la Ziarul Financiar. În prezent, la NewMoney, Andreea acoperă din punct de vedere editorial domeniile construcții și imobiliare.