Cum va fi decontată naveta elevilor. Ce prevede Ordonanţa privind transportul școlar

Elena Marinescu 15/06/2021 | 20:17 Ştiri
Cum va fi decontată naveta elevilor. Ce prevede Ordonanţa privind transportul școlar

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri care va începe la 14.30, un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care „elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi, în limita a 50 km”.

De asemenea, „elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi”, mai indică proiectul de OUG. Aceşti elevi pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.

Modalitatea de decontare va fi stabilită printr-o Metodologie aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei OUG.

Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilităţile de transport acordate elevilor, se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanţa de 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la limita de 50 de km, suma de 30 de lei /lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare”, mai arată proiectul de ordonanţă de urgenţă.

Totodată, prin excepţie de la anumite prevederi ale proiectului de act normativ, în situaţia în care sunt elevi care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învăţământ la distanţe mai mari de 50 km şi nu locuiesc la internat sau gazdă li se decontează suma aferentă distanţei de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanţele ce depăşesc 50 de km.

Operatorii de transport rutier vor avea obligația de a emite documente lunare de transport cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună.