Cum trebuie să arate un regulament de ordine interioară și ce drepturi au angajații

NewMoney 19/10/2020 | 14:06 Fapt Divers
Cum trebuie să arate un regulament de ordine interioară și ce drepturi au angajații

Regulamentul de ordine interioară conține reguli care au caracter obligatoriu, ce trebuie respectate de către toți angajații și de angajator. El este întocmit de angajator în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților.

Un asemenea regulament este absolut necesar pentru că stabilește norme pe care trebuie să le respecte toate persoanele angajate, dar și angajatorii. Totodată, angajatorul este obligat să le aducă la cunoștință salariaților regulile din acest act, iar ele își produc efectul din momentul în care le sunt aduse la cunoștință angajaților.

Ce trebuie să conțină un regulament de ordine interioară

Codul Muncii este legea care reglementează prevederile pe care trebuie să le conțină regulamentul intern. Potrivit calculatorvenituri.ro, articolul 242 din Codul Muncii, regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

  • reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
  • reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
  • drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
  • procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;
  • reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
  • abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
  • reguli referitoare la procedura disciplinară;
  • modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
  • criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

În același timp, Codul Muncii prevede și că orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

Legalitatea dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este controlată de instanțele judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit.

În cazul unui control, inspectorii din cadrul ITM au dreptul să dispună angajatorului măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităților constatate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

MODEL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ