Cum trebuie să arate un contract de comodat pentru un sediu social. Model

NewMoney 19/10/2020 | 13:29 Fapt Divers
Cum trebuie să arate un contract de comodat pentru un sediu social. Model

Contractul de comodat este actul prin care un bun (ca de exemplu apartament, mașină) este dat spre folosință cu titlu de împrumut.

Contractul de comodat pentru locuință are loc de multe ori cu scopul înființării unei firme, dat fiind faptul că printre actele care trebuie depuse trebuie să se facă dovada sediului social. Este un document așadar util pentru cei care nu dețin o proprietate, dar doresc să își deschidă firmă.

Model contract de comodat

Un contract de comodat se compune din următoarele părți, potrivit storia.ro:

  • părțile contractante: se completează datele comodantului și comodatarului (serie, număr de buletin, domiciliu);
  • obiectul contractului: se oferă date despre apartamentul care se dă în folosință (adresă, suprafața utilă);
  • durata contractului: perioada pentru care se încheie contractul de comodat (dacă nu se dorește a fi pe perioadă nedeterminată);
  • obligațiile comodatarului: specificarea îndatoririlor pe care le are persoana care primește în folosință apartamentul, ca de exemplu, să plătească cheltuielile de întreținere (facturi), să restituie apartamentul în stare corespunzătoare;
  • obligațiile comodantului: specificarea îndatoririlor pe care persoana care oferă apartamentul le are, ca de exemplu să nu tulbure folosirea liniștită a apartamentului pe care îl dă spre utilizare;
  • încetarea contractului: menționarea condițiilor în care contractul se anulează, ca de exemplu prin acordul părților, la data expirării contractului, la solicitarea uneia dintre părți cu un preaviz de 30 de zile;