Cum se vor acorda zilele libere pentru părinți și cum vor fi plătiți aceștia

Andrei Dumitru 19/03/2020 | 13:20 Ştiri
Cum se vor acorda zilele libere pentru părinți și cum vor fi plătiți aceștia

Guvernul a stabilit modul de acordare şi de plată a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.

Astfel, s-a stabilit că pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este asimilată veniturilor din salarii şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor.

Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat modul de acordare a zilelor libere pentru părinţii care îşi supraveghează copiii până la 12 ani, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Hotărârea de Guvern stabileşte ca zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia celor din perioada vacanţelor şcolare, să fie zile libere acordate, la cerere, unuia din părinţi.

„Reamintim faptul că zilele libere se acordă doar după epuizarea tuturor opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile”, arată sursa citată.

Cererea pentru acordarea zilelor libere va fi însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor şi de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni, potrivit Legii nr. 19/2020, şi nici nu se află concediu de odihnă sau fără plată.

Cine nu poate beneficia de zile libere

Actul normativ stabileşte că nu pot beneficia de zilele libere persoanele aflate în şomaj tehnic, cele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, precum şi angajaţii ai căror soţi/soţii nu înregistrează venituri.

„În ceea ce priveşte modul de plată a zilelor libere acordate părinţilor, s-a stabilit că pentru fiecare zi liberă, angajatorul acordă părintelui o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizaţia este asimilată veniturilor din salarii şi supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor, conform Codului Fiscal.

Decontarea către angajator a sumelor necesare pentru plata indemnizaţiei pentru zilele libere acordate părinţilor se va face de către ANOFM, în termen de 60 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri şi a altor documente la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti din raza în care îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia. Documentele necesare decontării se depun prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 de zile de la data plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.

Conform Ministerului Muncii, sumele pentru plata indemnizaţiei vor fi decontate angajatorului din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, iar utilizarea acestora cu altă destinaţie decât plata cheltuielilor de personal, atrage răspunderea penală.

Modificări în domeniul protecției sociale

Tot în şedinţa de Guvern s-a adoptat şi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prin care a fost modificată şi completată şi Legea nr. 19/2020 prin care s-a reglementat cadrul general privind acordarea de zile libere.

Printre altele, modificările şi completările aduse Legii nr.19/2020 clarifică noţiunea de părinte şi includ unele categorii care nu au fost avute în vedere, cum este persoana adultă cu handicap grav, care nu poate să-şi asigure necesităţile de bază ale vieţii şi care necesită supraveghere permanentă. De asemenea, pentru personalul care nu poate beneficia de zilele libere acordate în condiţiile Legii nr. 19/2020 se prevede acordarea unor stimulente financiare la acelaşi nivel cu indemnizaţia prevăzută pentru perioada zilelor libere.

OUG completează şi domeniile în care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului, fiind menţionate în plus domenii precum: comerţ alimentar, producţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi.

Cursurile şcolare sunt suspendate în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada stării de urgenţă decretate.

În acest context, a fost adoptată Legea nr. 19/2020, prin care s-a reglementat cadrul general privind acordarea de zile libere în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a altor situaţii extreme, decretate de autorităţile competente.


Sursa: News.ro