Cum s-au adaptat editurile cu profil didactic la noile măsuri

Senica Micu 01/09/2021 | 10:21 Companii
Cum s-au adaptat editurile cu profil didactic la noile măsuri

Când ai carte, poți avea parte și de creș­teri în perioade dificile. Un lucru pe care îl știe din proprie experiență și Florentina Ion, fondatoarea editurii Didactica Publishing House, care pre­gă­tește acum noi investiții.

„2020 a fost un an dificil, iar 2021 nu se lasă mai prejos. Provocările sunt altele, însă impactul pandemiei se resimte pu­ter­nic, la nivelul întregii piețe de carte“, spune astăzi Florentina Ion, fondatoare și chief executive officer (CEO) al Didactica Publishing House. Antreprenoarea nu doar că nu și-a întrerupt planurile de dezvoltare în ultimul an, dar a și inițiat unele noi, în strânsă legătură cu educația copiilor. Ilustrative în acest sens sunt atât platforma digitală cu activități dedicate copiilor din clasa pregătitoare și până la finalul ciclului gimnazial, lansată la finalul lui 2020, cât și investițiile de sute de mii de euro în titluri noi. Dar Florentina Ion are și alte proiecte pe segmentul educației la care lucrează deja, iar bugetul nu e o problemă.

Prezentă de 17 ani în peisajul autoh­ton de carte, Didactica Pu­blishing House deține un portofoliu de titluri și jocuri adresate copiilor, în 2020 ajungând la o cifră de afaceri de trei mili­oane de euro, în creștere ușoară față de anul precedent.

„Timp de opt ani, imediat după Revo­luție, am fost profesor suplinitor de istorie și filosofie, iar acei ani au avut un impact mai mare decât credeam. Am văzut cât de greu era să atragem elevii spre stu­diu cu metodele noastre de predare cla­sice și învechite, cu un suport educațional la fel de depășit. Materialele educaționale nu tre­zeau curiozitatea și pofta de cunoaș­tere, ci mai degrabă te îndepărtau de toate acestea“, își amintește Florentina Ion, măr­tu­ri­sind că a încercat să introducă metode noi de predare, astfel încât să-i apropie pe copii de lectură, dar „procesul a fost unul dificil“.

Pentru copii

După ce a ieșit din învă­țământ, pornind de la experiența pe care a avut-o cu propriii copii, pentru care era foarte greu să gă­sească la vremea aceea cărți frumos ilus­trate, atractive și educative, a avut ideea să înființeze o editură axată pe un con­ținut care să atragă atât vizual, cât și ca informație. Așa a apărut Didactica Publi­shing House, în 2004, în urma unei in­vestiții inițiale de 50.000 de euro.

„Am început cu titluri aparținând unor autori români, iar prima licență interna­țională obținută a fost «Sunt imbatabil», o serie de materiale educaționale prezentate copiilor sub forma unui joc, o carte-evantai atractivă și interesantă“, mai spune ea. Până în momentul de față, editura a livrat peste 15 milioane de cărți, jocuri, reviste și alte materiale educative, având un portofoliu de circa 2.000 de titluri.

La nivelul general al acestei piețe, cu un an înainte de pandemie, afacerile editurilor și ale comercianților de cărți din România au fost estimate într-un studiu publicat de KeysFin la circa 100 de milioane de euro, cu tot cu materialele didactice. Potrivit aceleiași surse, la nivel local existau aproximativ 1.000 de edituri, 350 de co­mer­­cianți și aproape 5.000 de angajați. Din acest total, aproximativ 50% din librării și edituri se aflau în București. În ceea ce pri­vește cărțile pentru copii, acestea au ajuns să reprezinte aproximativ 25% din piață, după mai mulți ani de vânzări în creștere.

„Am descoperit în urmă cu mulți ani că, pen­tru a-i atrage pe copii spre lectură și în­vățare, este nevoie să le oferim o expe­riență specială, începând de la cum arată car­tea și până la informațiile pe care aceasta le oferă. Alegem titluri care atrag nu doar prin conținut, ci și prin felul în care acesta se dezvăluie cititorului: formate atipice, ilustrații în relief, cărți interactive, care im­plică foarte mult copilul și îi aduc bu­curia lecturii“, detaliază antreprenoarea.

Investiții

Segmentul de cărți pentru copii a crescut nu doar în plan local, ci și in­ter­național. Potrivit informațiilor publicate de GoPublish, companie care activează de câțiva ani pe această piață, cifra de afaceri la nivel global pentru acest domeniu a fost de 85,9 miliarde de dolari, cu o creștere de 50% în ultimul an pentru categoriile educaționale.

Revenind la piața româ­nească de carte afectată de criza sanitară, într-un alt interviu cu NewMoney, Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Edi­torilor din România, a declarat că, dacă s-ar face o compa­rație cu criza din 2009, „ei bine, aceasta s-a instalat gradual, astfel că mulți dintre editori au luat măsuri de adaptare, de restrângere a activității și a cos­turilor, și au putut supraviețui“. Dar chiar și așa, „fără niciun sprijin din partea statului“, revenirea la ni­velul cifrelor de afa­ceri de dinainte s-a produs abia după zece ani, când „românii au ajuns la confortul financiar necesar ca să cumpere cărți la nivelul din 2008“.

În noul context, criza economică s-a ins­talat brusc, luând pe ne­pre­gătite întregul mediu de business, nu doar editurile și li­bră­riile. „În două săp­tă­mâni, piața de carte s-a pră­bușit cu 2/3. Oamenii nu vor mai aloca aceleași sume pentru achiziția de carte – sume care sunt la trei euro/locui­tor/an, cele mai mici din toată Uniunea Europeană –, în lipsa unui stimul de la ni­vel guvernamental“, spunea Mitrică.

Pentru Didactica Publishing House, pri­mul an de criză sanitară, deși dificil, nu a fost unul de scădere, în condițiile în care seg­mentul de carte educativă a crescut în această perioadă. Practic, părinții care au lucrat de acasă au realizat că este foarte dificil pentru copii – în special pentru cei de vârstă mică – să facă față provocărilor școlii online, cărțile și materialele educa­ți­o­nale alternative devenind un suport important în acest sens.

„Înregistrăm creșteri constante la nivelul titlurilor de non-ficțiune pentru copii, cum sunt enciclopediile și chiar biografiile. Se caută cărți care satisfac întrebările și do­rința de a cunoaște a copiilor. În 2021 es­ti­măm peste 200 de titluri adăugate în portofoliu, cu o investiție de cel puțin un milion de euro“, punctează Florentina Ion. Antreprenoarea adaugă că peste 100.000 de euro, reprezentând mai bine de 10% din bugetul de investiții, vor fi alocați pentru publicarea și promovarea unor autori ro­mâni.

Florentina Ion a investit anul trecut și în propriul magazin online și, totodată, a dezvoltat o platformă digitală cu activități edu­caționale dedicate copiilor din clasa pregătitoare și până la finalul ciclului gimnazial. Materialele sunt inspirate din pedagogia finlandeză, dar urmăresc programa națională și sunt aprobate de Ministerul Edu­cației și Cercetării.

Investiția inițială în acest proiect a fost de 50.000 de euro, pentru ca anul acesta să fie alocată aceeași sumă pentru dezvoltarea lui. Este o direc­ție pe care Florentina Ion o con­sideră esen­țială, în condițiile în care „digitalizarea sistemului educațional trebuie să fie o prio­ritate“.

O altă investiție a sa este într-un program special conceput pentru dotarea bi­bli­otecilor din școli și grădinițe, bugetul alocat fiind de aproximativ 100.000 de euro pentru perioada 2021-2022. După un interval mai-iulie sub nivelul prognozat, antreprenoarea se așteaptă ca luna septembrie „să marcheze o revenire a pieței“, sub in­flu­ența pozitivă a începerii anului școlar. Pe întreg anul, Florentina Ion estimează o creștere de 10% a cifrei de afaceri a editurii Didactica Publishing House, până la 3,3 mili­oane de euro.

Acest articol a apărut în numărul 122 al revistei NewMoney.

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.