Cum poți obține ajutorul de șomaj de la stat și ce documente sunt necesare

Andrei Dumitru 10/05/2021 | 15:10 Fapt Divers
Cum poți obține ajutorul de șomaj de la stat și ce documente sunt necesare

Persoanele care nu au un loc de muncă, pot solicita acordarea unui ajutor de șomaj, sub forma unei indemnizații lunare.

Pentru a beneficia de ajutor de șomaj din partea statului, persoana care este în șomaj trebuie să îndeplinească anumite condiții legale.

Ce persoane pot primi ajutor de șomaj

Potrivit Legii nr. 76/2002, o persoană este considerată șomeră dacă nu u are loc de muncă și nu câștigă bani. Aici se încadrează și persoanele „care au venituri provenite din activități autorizate legal, dar care sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (ISR), care, în prezent, are valoarea de 500 de lei”, conform avocatnet.ro.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj, persoanele trebuie să se afle într-una dintre situațiile de mai jos:

 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului. Aici vorbim despre persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost aleși, în situația persoanelor care își desfășoară activitatea în funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri sub 500 de lei;
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
 • le-a încetat contractul de mandat sau contractul de management;
 • le-a încetat activitatea desfășurată în baza raportului juridic, în considerarea căruia au realizat venituri de natura celor salariale din alte state ale Uniunii Europene, din motive neimputabile.

Ce valoare are ajutorul de șomaj în 2021

Valorea indemnizației de șomaj și perioada pentru care o persoană poate beneficia de aceasta depind de vechimea în muncă și nivelul de cotizare.

Valoarea indemnizației de șomaj depinde de stagiul de cotizare, astfel:

 • 75% din valoarea ISR (adică 375 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;
 • 75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:
  • 3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;
  • 5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;
  • 7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;
  • 10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

Absolvenții de peste 16 ani și fără loc de muncă beneficiază de un ajutor de șomaj de 250 de lei, sumă care se acordă timp de șase luni.

Totodată, stagiul de cotizare este important și atunci când vine vorba de stabilirea perioadei de acordare a ajutorului bănesc. Astfel, indemnizația de șomaj se acordă diferențiat, după cum urmează:

 • timp de șase luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum un an;
 • timp de nouă luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de minimum cinci ani;
 • timp de 12 luni, pentru persoanele care au un stagiu de cotizare mai mare de zece ani.

Documente necesare pentru ajutorul de șomaj

Pentru a solicita ajutorul de șomaj la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, este nevoie în primul rând e o cerere-tip, însoțită de actele de mai jos:

 • Actul de identitate (original);
 • Actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
 • Adeverință medicală că ești clinic sănătos sau apt de muncă ori că ai, dacă e cazul, anumite restricții medicale;
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale că nu ai venituri sau că nu realizezi, din activităţi autorizate legal, venituri mai mici decât valoarea ISR.

În funcție de situația exactă, lista documentelor necesare poate fi mai mare.

Lista tuturor actelor se găsește e site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, anofm.ro.

Obligațiile celor care primes ajutor de șomaj

Persoanele care obțin ajutorul de șomaj au anumite obligații stabilite de Legea nr. 76/2002:

 • trebuie să se prezinte lunar la agențiile de muncă pentru a primi sprijin în vederea angajării;
 • trebuie să caute activ un loc de muncă;
 • trebuie să participe la serviciile de formare profesională și stimulare a ocupării forței de muncă oferite gratuit de autorități

Surse: anofm.ro/avocatnet.ro