Cum poți intra în posesia fondurilor europene nerambursabile

Andrei Dumitru 11/05/2021 | 10:43 Fapt Divers
Cum poți intra în posesia fondurilor europene nerambursabile

Mii de proiecte românești au fost finanțate cu ajutorul celor 52,452 miliarde euro pe care țara noastră i-a primit în cei 11 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene. Pentru a obține o finanțare din fonduri europene nerambursabile este imporrtant să verificați dacă ideea dumneavoastră corespunde cu obiectivele Programului European care ar putea finanța proiectul.

Ghidurile solicitantului pot fi găsite pe site-ul mfe.gov.ro. Pasul următor este elaborarea unei cereri de finanțare

Cererea de finanțare trebuie depusă până la data menționată în apelul de proiecte. Cererea de finanțare se depune online pe platforma https://2014.mysmis.ro

Ghidul fondurilor europene, realizat de MFE.

Cine poate beneficia de finanțare cu fonduri europene nerambursabile

Persoanele fizice – respectiv planurile de afaceri propuse de acestea prin intermediul administratorilor de scheme de antreprenoriat

Întreprinderile mici și mijlocii

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) pot solicita granturi, împrumuturi și garanții. De asemenea, ele pot încerca să câștige contracte pentru furnizarea de bunuri sau servicii.

Pentru a fi considerată IMM, o întreprindere trebuie să aibă:

  • între 50 și 250 de angajați
  • o cifră de afaceri de până la 50 de milioane EUR pe an sau un bilanț contabil total de până la 43 de milioane EUR pe an

Posibilități de finanțare dedicate întreprinderilor mici

Alte posibilități de finanțare deschise și întreprinderilor mici

ONG-urile

Organizațiile neguvernamentale și organizațiile non-profit ale societății civile sunt eligibile pentru finanțare din partea UE atunci când domeniile lor de activitate sunt legate de politicile UE.

Posibilități de finanțare dedicate ONG-urilor

Alte posibilități de finanțare deschise și ONG-urilor

TineriiBugetul UE include programe specifice de sprijinire a tinerilor care doresc să studieze sau să lucreze în străinătate. Există, de asemenea, programe menite să reducă șomajul în rândul tinerilor.

În general, aceste programe se adresează:

  • tinerilor cu vârste între 13 și 31 de ani
  • organizațiilor de tineret
  • altor actori care lucrează cu tinerii

Criteriile detaliate sunt prezentate în cererile propriu-zise de oferte/propuneri.

Posibilități de finanțare dedicate tinerilor

Alte posibilități de finanțare deschise și tinerilor

CercetătoriiCercetarea și inovarea sunt atât de importante pentru strategia pe termen lung a UE, încât instituțiile europene au creat o serie de programe dedicate doar acestor domenii. În plus, cercetătorii au acces și la alte surse de sprijin.

Principalul program UE de finanțare pentru cercetare este Orizont 2020. Atât organizațiile, cât și persoanele fizice pot solicita finanțare pentru proiecte de cercetare în numeroase domenii.

Posibilități de finanțare dedicate cercetătorilor

Alte posibilități de finanțare pentru cercetători

AgricultoriiDacă sunteți agricultor sau administrați terenuri, puteți încerca să obțineți plăți directe în cadrul politicii agricole comune (PAC).

Pentru a putea beneficia de finanțare, trebuie să respectați anumite cerințe legate de sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor, mediu și bunăstarea animalelor. Fondurile se acordă prin intermediul autorităților competente din țara dumneavoastră.

Posibilități de finanțare dedicate agricultorilor

Alte posibilități de finanțare pentru agricultori

Organismele publiceOrganismele publice locale, regionale sau naționale au numeroase posibilități de a obține fonduri europene, de la investiții pentru dezvoltarea capacității și eficienței instituționale până la sprijin pentru proiecte locale de infrastructură.

Posibilități de finanțare dedicate organismelor publice

Alte posibilități de finanțare pentru organismele publice