Cum poți depune o contestație la o amendă emisă de Poliția Rutieră

Andrei Dumitru 02/03/2021 | 11:52 Fapt Divers
Cum poți depune o contestație la o amendă emisă de Poliția Rutieră

Dacă ați primit o amendă și sunteți de părere că nu sunteți vinovat puteți contesta în instanță procesul-verbal primit. Iată câteva lucrur esențiale în cazul în care vreți să efectuați un astfel de demers.

În primul rând, este foarte important să știți faptul că amenda nu mai trebuie plătită în termenul de maximum 48 de ore de la emiterea procesului-verbal pentru a beneficia de reducerea acesteia la jumătate.

Începând din august 2018, perioada de valabilitate a beneficiului este de 15 zile, timp în care șoferul sancționat poate plăti doar 50% din amendă. Astfel, termenul-limită a fost extins prin Legea nr. 203/2018. Mai precis, textul legii precizează că numărătoarea inversă începe „de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

De asemenea, semnarea procesului verbal nu reprezintă recunoașterea vinei, ci doar luarea la cunoștință a acestuia. Procesul verbal este necesar pentru contestație.

Achitați amenda în prealabil

Așadar, ar fi indicat ca șoferul să plătească amenda în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal, chiar dacă îl contestă ulterior. Explicația este că, în cazul în care judecătorul îl declară vinovat, contravenientul va trebui să achite valoarea întreagă a amenzii, fără a mai beneficia de discountul de 50%. Pe de altă parte, dacă instanța îi dă dreptate, suma va fi returnată. Cu alte cuvinte, plata amenzii în termen de 15 zile este o măsură de precauție, în eventualitatea în care contestația este respinsă printr-o hotărâre judecătorească care depășește acest termen-limită.

Ce trebuie să conțină o contestație la o amendă

Simpla contestație scrisă nu este suficientă. Contravenientul trebuie să anexeze dosarul cauzei, care trebuie să cuprindă toate probele ce dovedesc nevinovăția șoferului sancționat, plus o copie a procesului-verbal primit de la agentul de poliție. De asemenea, este important ca subsemnatul să precizeze în cerere că solicită restituirea banilor plătiți pentru achitarea amenzii.

Nici decizia negativă a Judecătoriei nu înseamnă automat înfrângerea. Contravenientul are la dispoziție 15 zile să facă apel împotriva hotărârii. De data aceasta, noua contestație trebuie realizată la secția de contencios administrativ a tribunalului, fără însă a fi nevoie ca apelul să fie motivat în scris. Conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, Art. 34, alineatul 2, „Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii’.

Nu în ultimul rând, Art. 17 al aceleiași ordonanțe enumeră câteva situații în care procesul-verbal este considerat din start invalid: „Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu’.

Dacă agentul de la Rutieră a omis să completeze vreuna dintre aceste rubrici, victoria contravenientului este asigurată, dar tot este necesară depunerea unei contestații la judecătorie.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Acest document cuprinde toate drepturile și obligațiile contravenientului și este preferabil să fie măcar răsfoit înainte de a contesta procesul-verbal, potrivit AUTO-BILD.