Cum obții certificatul fiscal auto

NewMoney 07/10/2020 | 11:32 Fapt Divers
Cum obții certificatul fiscal auto

La vânzarea oricărui bun (clădiri, terenuri, mașini etc), vânzătorul este obligat de lege să prezinte un certificat fiscal. Certificatul fiscal demonstrează faptul că proprietarul a plătit la zi toate obligațiile fiscale datorate administrației publice locale în raza căreia este înregistrat respectivul bun fiscal, dar și alte creanțe fiscale exigibile, inclusiv amenzile existente. 

Vă puteți gândi la certificatul fiscal ca la un fel de „cazier fiscal”.

Cum puteți obține un certificat fiscal

Pentru eliberarea certificatului, persoana sau instituția care îl solicită trebuie să depună o cerere, în următoarele condiții:

  •   Depunere personală la registratura organului fiscal competent (administrația financiară)
  •   Trimitere prin poștă, cu scrisoare recomandă și confirmare de primire
  •   Online.

Depunerea online a cererii este posibilă începând cu anul 2017, iar documentul va fi eliberat tot în format electronic. Procedura poate fi realizată pe trei căi:

  •   prin Spațiul Privat Virtual
  •   prin sistemul informatic PatrimVen
  •   prin intermediul sistemului informatic de pe portalul ANAF.

Pentru a obține certificatul de atestare fiscală online, o persoană fizică trebuie să completeze cererea cu următoarele date personale: nume, prenume, CNP, serie, număr de buletin etc. Pentru persoanele juridice, accesul este posibil numai pe baza unor certificate digitale calificate.

Cât este valabil certificatul fiscal

Certificatul de atestare fiscală va fi emis în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Documentul este eliberat în mod normal în 2 exemplare – unul pentru solicitant și altul pentru a fi arhivat de către instituția fiscală. Însă la dorința solicitantului, certificatul se poate emite în mai multe exemplare, printr-o cerere expresă în care este menționat și numărul acestora.

Documentul este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării în cazul persoanelor juridice, sau 90 de zile pentru persoanele fizice, dacă acestea nu desfășoară activități economice în mod independent și nu exercită profesii libere.

FOTO: Pixabay

Sursa: Pluriva