Cum își va reveni piața locală de capital după ce în doar câteva luni a pierdut tot ce câștigase anul trecut

Alexandra Pele 29/04/2020 | 10:31 Financiar
Cum își va reveni piața locală de capital după ce în doar câteva luni a pierdut tot ce câștigase anul trecut

Economiștii vorbesc despre o revenire a economiei în formă de V, un model pe care lumea nu l-a „trăit“ până acum. Bursele, în schimb, îl cunosc prea bine.

Piața locală de capital a pierdut în doar câteva luni tot ce câștigase în 2019, an care a marcat cele mai bune performanțe ale Bursei de Valori București (BVB) de la criza financiară. Anul trecut, capitali­zarea bursei a consemnat un avans de 23,4%, până la valoarea de 37,8 miliarde de euro.

Progresul a fost susținut de creș­terea economiei locale peste nivelul altor state europene, de particularitatea randamentelor foarte mari oferite de com­paniile listate (unde „tonul“ este dat de companiile de stat, obligate prin lege să distribuie profitul acționarilor), dar și de veș­tile încurajatoare privind trecerea la sta­tutul de piață emergentă.

Indicii bursieri au atins maximele ulti­mului deceniu, iar dividendul indicelui BET-TR a fost substanțial, de 8%, mult peste cel din alte țări.

Raportată la PIB, piața de capital din România a ajuns la 17,9% anul trecut, un procent încă inferior celor al piețelor bursiere din Croația, Grecia, Cehia sau Ungaria. Un alt punct slab a fost lipsa lis­tărilor pe piața prin­cipală, în contextul în care numărul de emitenți a scăzut ca urmare a delistării companiilor Oltchim, Boromir, Amonil Slobozia și Petrolexport­import.

Izbucnirea și răspândirea pandemiei de COVID-19 au șters practic perfor­manța aceasta. BVB a pierdut în primele trei luni ale anului 34%, respectiv 13 miliarde de euro, din capitalizarea bursieră, potrivit raportului „Multiplii de evaluare ai Bursei de Valori București și ai pieței locale de M&A“, realizat de PwC România. Indicele BET a scăzut cu 25% din ianuarie și până la sfârșitul lunii martie, după o creș­tere de 35,1% în 2019. Indicele BET-TR, care urmărește evoluția celor mai tranzac­țio­nate 17 acțiuni la bursă, a consemnat o scădere similară, după un avans semnificativ, de 46,9%, anul trecut.

„Pe fondul deprecierii masive a acțiu­nilor, constatăm că, în luna martie, atât volumul, cât și valoarea tranzacționată pre­zintă o creștere de aproximativ două ori comparativ cu luna decembrie 2019“, punctează Sorin Petre, partener al compa­niei de consultanță și audit. La nivelul pri­mului trimestru din 2020, valoarea zilnică a tranzacțiilor a fost de 11,5 milioane de euro, iar valoarea totală a tranzacțiilor pe toate tipurile de instrumente financiare a depășit 740 de milioane de euro, reiese din rapoartele BVB.

O șansă neașteptată

La începutul lunii aprilie, agenția FTSE Russell a confirmat reclasificarea României ca piață emer­gentă, în cadrul revizuirii interimare din acest an. BVB va fi inclusă oficial în indici în septembrie, în situația în care se va do­vedi eligibilă, acest lucru fiind determinat pe baza datelor de tranzacționare de la ju­mătatea anului.

Revizuirea din septem­brie va analiza lichiditatea individuală a companiilor moni­­torizate (opt companii ro­mânești ce înde­plinesc criteriile de dimensiune ale FTSE Russell) în perioada iulie 2019 – iunie 2020.

Pentru ca o companie să îndeplinească criteriul de lichiditate, aceasta trebuie să aibă o lichiditate mediană lunară de cel pu­țin 0,05% pentru minimum 10 din 12 luni. Măsurarea lichidității, conform meto­do­lo­giei FTSE Russell, se realizează pentru fie­care companie ca raport între mediana lu­­nară a volumelor tranzacționate zilnic și numărul de acțiuni free float.

Paradoxal, criza generată de pandemie a dus la o creștere semnificativă a tranzac­țiilor de la BVB. În luna martie, spre exemplu, valoarea totală a acțiunilor tranzac­ționate a fost de 326,6 milioane de euro, în creștere cu circa 90% față de aceeași lună a anului trecut.

Valoarea medie a tranzacțiilor zilnice din acest an, raportată la ședințele de până acum, este de 11 milioane de euro, față de 8,1 milioane de euro, media zilnică din 2019. Este al doilea cel mai ridicat nivel de după 2014, când a avut loc listarea compa­niei Electrica (11,7 milioane de euro), res­pectiv 2007 (16,6 milioane de euro).

Acum, BVB monitorizează cu atenție două companii, cu șanse mari de a asigura succesul trecerii pieței de capital în rândul celor emergente: Banca Transilvania și Nu­clearelectrica.

„Pe baza calculelor noastre și a valorilor curente privind numărul de acțiuni consi­derate free float, la sfârșitul lunii martie 2020, două companii româ­nești sunt pe cale să fie incluse în indicii de Piață Emer­gentă ai FTSE Russell, res­pectiv Banca Transilvania (TLV) și SN Nuclearelectrica (SNN). Acestea ar trebui să îndeplinească în continuare criteriile de lichiditate, în următoarele trei luni“, susțin reprezentanții bursei.

Astfel, Banca Transilvania trebuie să asi­gure o lichiditate mediană zilnică de cel puțin 2,1 milioane de acțiuni pentru încă două luni, în timp ce Nuclearelectrica trebuie să asigure o lichiditate mediană zil­nică de cel puțin 27.000 de acțiuni pentru cele trei luni rămase, până în iunie 2020.

În viață

În ciuda turbulențelor, companiile au găsit investitori pe piața locală de capital. Vivre Deco, unul dintre cei mai mari retaileri online de mobilă și decora­țiuni din Europa Centrală și de Est, a emis obligațiuni în valoare de 3,4 milioane de euro, care au intrat la tranzacționare pe 10 aprilie. Acționarii Patria Bank, instituție de credit deținută în proporție de 83,2% de fon­dul de investiții Emerging Europe Accession Fund (EEAF), au aprobat recent emiterea unor obligațiuni în cuantum de 10 milioane de euro. Integratorul local de soluții IT&C Bittnet Systems a închis cu succes operațiunea de majorare de capital desfășurată în martie și aprilie, prin care a strâns 9,2 milioane de lei de la investitori prin emiterea de noi acțiuni.

După căderea abruptă care s-a produs în principal în luna martie, piața bursieră părea să dea semne de revenire, urmând trendul piețelor mai mari din Vest. Reacția pozitivă a investitorilor a fost pusă pe seama măsurilor fără precedent anunțate de guverne și bănci centrale deopotrivă pentru sprijinirea economiei și relansarea ei după depășirea crizei sanitare provocate de noul coronavirus.

„Niciun stat nu are capacitatea de a lupta simultan cu o criză sanitară și cu una economică. Economia României are nevoie urgentă de pachete de măsuri și de stimuli care să-i permită să se redreseze ra­pid și să fie competitivă“, a declarat Radu Hanga, președintele BVB, la sfârșitul lunii martie. El a subliniat că, deși indicatorii economici și macroeconomici nu sunt încă foarte pesimiști, economia locală are nevoie de măsuri fără precedent ca am­ploare și extindere, astfel încât redresarea activităților economice să nu fie pusă sub semnul întrebării.

Și cum o criză nu vine niciodată singură, bursa locală continuă să fie afectată de evo­luțiile externe, cea mai recentă fiind pră­bușirea prețului petrolului. Asta, în con­dițiile în care energia este amplu repre­zentată pe piața bursieră din România. „BVB prezintă un grad ridicat de concentrare a companiilor listate, top cinci companii reprezentând circa 65% din capitali­zarea bursieră totală. Cele mai importante companii sunt cele care operează în secto­rul de petrol și gaze, servicii financiare și energie electrică“, se arată în studiul reali­zat de PwC.

Volatilitatea va continua să fie ridicată, deoarece bursele sunt primele care reac­țio­nează la vești proaste. Dar și la cele bune.

Roșu pe linie

Una dintre cele mai severe crize de sănătate publică a trimis în teritoriu negativ toți indicii principali ai burselor din Uniunea Europeană, la finalul primului trimestru.

  • VITEZĂ. Piețele de capital au mai traversat perioade de criză în trecut, însă amplitudinea și viteza de corecție raportate la maximele atinse anterior au fost fără precedent, notează specialiștii BVB.
  • PIEȚE EXTERNE. La sfâr­șitul primului trimestru, indi­cele DAX (Germania) înregistra -25%, indicele CAC 40 (Franța) -26%, FTSE MIB (Italia) -27%, IBEX 35 (Spa­nia) -29%. În regiunea Europei Centrale și de Est, scăde­rile au fost de 28% în Unga­ria și de 30% în Polonia. Ind­i­cele BET al Bursei de Valori București (BVB) a scăzut cu 23,6% la finalul lunii martie.
  • PREVIZIUNI. Noile prognoze ale Fondului Monetar Internațional indică o con­tracție a economiei româ­nești cu 5% din PIB în 2020, respectiv o contracție de 3% din produsul intern brut la nivel mondial. Pe de altă parte, măsurile anun­țate de multe state și bănci centrale sunt fără precedent și ar pu­tea ajuta la o revenire în formă de V, în 2021. Chiar dacă PIB-ul global nu va re­veni la nivelul de dinainte de criză, guvernele speră să sal­veze o parte cât mai consis­tentă a economiei.

Acest articol a apărut în numărul 89 al revistei NewMoney

Citește ultimul număr al revistei NewMoney în format e-paper

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.