Cum au evoluat profiturile celor mai mari bănci locale în primele trei luni din 2019

NewMoney 06/06/2019 | 16:56 Financiar
Cum au evoluat profiturile celor mai mari bănci locale în primele trei luni din 2019

Profitabilitatea sistemului bancar pare să se fi menținut constantă în primele trei luni, în ciuda turbulențelor de care acesta a avut parte.

Acest articol a apărut în numărul 66 (27 mai – 9 iunie 2019) al revistei NewMoney

Cele mai mari cinci bănci din România au obţinut profituri de peste 300 de mili­oane de euro în primul trimestru din acest an, nivel comparabil cu cel din aceeași perioadă din 2018, an în care sis­temul a raportat un profit-record de peste 1,5 miliarde de euro.

Asta, în condițiile în care economiștii se așteaptă la o încetinire a ritmului de creștere, aflându-ne pe final de ciclu eco­nomic. Creditarea, de exemplu, a con­semnat evoluții modeste. Soldul creditului acordat populației a crescut cu 1,4%, la circa 28 de miliarde de euro, în primul trimestru, susținut în continuare de dobânzile relativ reduse, de condi­țiile bune din piața muncii, de progra­mul Prima Casă, dar și de modificarea taxei speciale pe activele bancare.

Creditul de consum a urcat cu 0,6%, la 12,2 miliarde de euro, iar cel pentru lo­cuințe a înregistrat o majorare de 2,4%, la 15,9 miliarde de euro, potrivit da­telor Băncii Naționale a României (BNR). Creditarea corporate a consemnat o creștere de 1,7%, la 25,3 miliarde de euro, determinată, spre deosebire de creditul de retail, de o majorare a componentei valutare, în condițiile în care costurile de finanțare în euro sunt la minime istorice.

IMPACT PE CIFRE. Grupul Banca Tran­silvania, cel mai mare grup financiar din România, a încheiat primele trei luni din 2019 cu un profit net de circa 107 milioa­ne de euro (peste jumătate de miliard de lei), în creștere cu 30,5% față de aceeași peri­oadă a anului trecut. Activele grupului au consemnat o creștere de 2,3%, astfel că Banca Transilvania anticipează că va plăti în acest an o taxă pe active de circa 28,3 milioane de euro.

BCR, al doilea mare jucător din sistem, a obținut un profit net de 56,6 milioane de euro (267,9 milioane de lei) în primul trimestru al acestui an, în creştere cu 6% faţă de anul anterior. Banca se aşteaptă ca taxa pe active să aibă un impact de circa 20 de milioane de euro. Nivelul este semnificativ inferior proiecțiilor de la sfârșitul anului trecut, ca urmare a modifi­cărilor suferite de noul impozit în ulti­mele luni, însă lipsa predictibilității și a dia­logului reprezintă un motiv serios de în­grijorare pentru conducerea băncii.

Andreas Treichl, CEO al Erste Group, acționarul BCR, a precizat, în cadrul unei teleconferințe cu investitorii băncii, că, deși impactul taxei a fost mai bun față de cum se așteptase, „ceea ce rămâne este un gust amar legat de mediul politic din România“.

Grupul BRD, al treilea mare grup financiar din România, a încheiat primul trimestru din 2019 cu un profit de 63,5 mi­lioane de euro (301 milioane de lei), în scădere cu 27% față de perioada similară a anului anterior. Rezultatele BRD au fost influențate de creșterea cheltuielilor ope­ra­ționale, îndeosebi de creșterea cheltuielilor cu contribuțiile la fondurile de garantare, dar și de scăderea veniturilor din eliberarea de provizioane. Banca esti­mează un impact de 16,6 milioane de euro (79 de milioane de lei) al taxei pe active în acest an.

Raiffeisen Bank a consemnat o scădere a profitului net cu circa 16%, până la 37 de milioane de euro (178 de milioane de lei). Deși banca nu a detaliat impactul taxei pe active, șeful băncii-mamă s-a arătat, în ianuarie, extrem de critic atât cu privire la modul în care aceasta a fost anunțată, cât și la vechea formulă de calcul a sa.

Grupul bancar italian UniCredit a obți­nut în primul trimestru un profit consolidat în România de 40 de milioane de euro, în creștere cu 38,4% comparativ cu peri­oada similară din 2018, în condițiile îm­bu­nătățirii rezultatului operațional și ale reducerii creditelor scoase în afara bilan­țului.

Deși impactul variantei finale a taxei pe active este cu mult diminuat față de pro­iecțiile din iarnă, acesta are un efect asupra profitabilității sistemului. Băncile cu o cotă de piață de peste un procent dato­rează 0,4% din nivelul activelor, iar cele cu o cotă de piață de sub 1%, 0,2%. Prima tranșă trebuie plătită până pe 25 august. Băncile pe pierdere sunt scutite, iar pentru cele cu profit, taxa nu poate depăși nivelul acestuia.

De asemenea, băncile care cresc creditarea peste ținta anuală de 8% beneficiază de o reducere de 50%. O bonificație si­mi­lară poate fi obținută și prin reducerea marjelor.

Articol vizibil în întregime doar pe bază de abonament.