Cum a ajuns PeliFilip la o echipă de 65 de avocați în mai puțin de un deceniu

Andreea Neferu 11/02/2017 | 10:00 Oameni
Cum a ajuns PeliFilip la o echipă de 65 de avocați în mai puțin de un deceniu

Parcursul casei de avocatură PeliFilip, fondată în 2008 de Francisc Peli alături de alți patru parteneri, a fost cumva îm­­po­­triva curentului, astfel că, în timp ce eco­­nomia scădea, casa de avo­catură își mărea numărul de avo­cați. Se mai pune însă problema creș­terii când ai ajuns la o echipă de peste 60 de avo­­cați?

„Sunt două viteze în care lucrez – când există tranzacții pending (în așteptare, n.r.) și când nu există“, spune avocatul Francisc Peli, fondator și partener al casei de avocatură PeliFilip, care în mai pu­­țin de un deceniu a reușit să intre în to­­pul celor mai mari jucători din avocatura de business, alături de nume precum Mușat &Asociații, NNDKP, Țuca Zbâr­­cea&Aso­ciații sau Popovici Nițu Stoica&Aso­­cia­­ții. Iar în ultimii ani, cel puțin pe real es­­ta­­te, zona în care Peli s-a speciali­­zat, tran­­­­zacțiile au fost orice numai pu­­ți­­ne nu.

Privind retrospectiv, avocatul a lucrat la începuturile carierei pe zona de litigii în Brașovul natal și ulterior în București, la birouri precum Cobuz&Asociații, Link­laters și NNDKP, perioadă în care a decis să aprofundeze aria de real estate, o piață care la începutul ani­­lor 2000 făcea mai puțin cu ochiul avo­­ca­­ți­­lor, mai degrabă preocupați de tran­­zac­­ții pe alte segmente. „Creșterea mea pro­­­­­fe­­­­sio­­na­­lă s-a su­­prapus cu creș­te­rea pie­­­­­­ței“, spune Peli. Creș­­tere profesio­nală ca­­re a mai presupus un pas important în 2008, când casa de avo­­catură PeliFilip a luat naștere, du­pă ce Francisc Peli a pă­­ră­­sit NNDKP ală­­turi de alți patru parteneri, Carmen Peli, Cris­­tina Filip, Monica Ian­­­­cu și Oana Al­­bo­­tă (care s-a retras ulte­­rior).

În două decenii de carieră, Peli a ghidat prin servicii juridice unele dintre cele mai mari tranzacții din real estate-ul local. Printre acestea, și cea mai mare tran­­zac­­ție imobiliară din istoria locală, de 340 de milioane de euro, prin care Deutsche Bank a cumpărat ansamblul re­­zi­­dențial Upground și două imobile de bi­­rouri, Peli fiind la acea vreme de partea cum­­pă­­ră­­torului și lucrând în cadrul NNDKP.

Iar anul trecut, PeliFilip a fost implicată tot într-o tranzacție de anvergură, asis­­tând grupul Argo în vânzarea centrului comercial Shopping City Sibiu către dezvoltatorul NEPI, pentru 100 de milioane de euro. Dincolo de real estate, de nume­­le PeliFilip se leagă însă tranzacții și din al­­te domenii, precum cel bancar: casa de avo­­catură a asistat, spre exemplu, Banca Tran­­silvania în preluarea Volksbank, dar și Țiriac Holdings, în procesul de vânzare a 45% din UniCredit Țiriac Bank.

Despre piața de avocatură de business în general, Peli susține că România este, deo­­camdată, o piață unde nu se justifică exis­­tența unor firme cu echipe de sute de avo­­cați. „Cred că noi, când am trecut de pra­­gul de 60 de avocați, am atins un punct în care obiectivul nu mai este să creș­­tem acest indicator. Cu 60 de avocați poți acoperi orice arie de interes pentru clienți.“ PeliFilip a pornit la drum cu 17 avo­­cați în 2008, iar acum are 65, ca­­re aco­­­­peră toa­­te ariile de prac­­tică, de la co­­mer­­cial, ener­­­­gie și con­­cu­­ren­­ță până la imo­­­­­­bi­­liare, infrastructură, litigii sau drep­­tul mun­­cii. Iar în piața avocaturii de bu­­si­­ness, nu­­mă­­rul de avocați este un bun in­­­­­­­­dicator de putere, având în vede­­re că ve­­­­ni­­turile nu pot fi ve­­­­­­­­­­­­ri­­ficate din sur­­se pu­­­­bli­­ce, iar o parte din tranzacții rămân con­­fi­­den­­țiale.

 


FOTO: Francisc Peli a ghidat unele dintre cele mai mari tranzacții din imobiliare. Sursa foto: Laszlo Raduly / NewMoney

A debutat în presa scrisă în urmă cu opt ani. În 2013, a absolvit cursurile programului de pregătire intensivă în jurnalism „Economic and Political Reporting from Southeast Europe”, organizat la Londra și la Berlin de agenția de presă Reuters, iar în 2015 a participat la cursurile școlii de vară Online and Multimedia Journalism, organizată de Deutsche Journalistenschule la Munchen. În 2013, a câștigat premiul „Florin Petria” pentru jurnalism economic, iar în 2015 a fost unul dintre laureații concursului Tânărul Jurnalist al Anului, secțiunea Economie. Anterior, Andreea a lucrat la Ziarul Financiar. În prezent, la NewMoney, Andreea acoperă din punct de vedere editorial domeniile construcții și imobiliare.