Competiția capitalurilor – eveniment organizat de revista NewMoney în parteneriat cu Romanian Business Leaders

NewMoney 05/05/2017 | 10:52 Ştiri
Competiția capitalurilor – eveniment organizat de revista NewMoney în parteneriat cu Romanian Business Leaders

Revista NewMoney, în parteneriat cu Romanian Business Leaders, organizează un eveniment care își propune să afle cât adevăr și câtă emoție există în presupusul conflict între multinaționale și companiile cu acționariat românesc, „confruntare” care a monopolizat discursul public al ultimelor luni.

Dezbaterea va acoperi următoarele teme:

Legislație fiscală | Surse de finanțare | Transfer de know-how

Context. Mesajul „noi nu ne vindem țara!a do­minat după Revoluție retorica publică, însă acesta este la fel de actual acum ca și atunci, mai ales că în ultimii ani s-a aprins fi­­tilul unui „presupusconflict între fir­mele cu capital românesc și multina­ți­onale, cele din urmă reu­­șind să cons­tru­iască pe plan local businessuri de anvergură în cele mai multe cazuri, în timp ce antreprenorii ro­­mâni au reușit doar de puține ori să ridice afaceri care să țină piept con­­cu­­renței externe.

Recent, și președintele Klaus Iohannis a comentat subiectul, respingând categoric „tentativele populistede a pune în opoziţie investiţiile străine faţă de capitalul românesc, companiile multi­­na­­ţio­­­nale faţă de IMM-urile româneşti.

„Aşa ceva este o mare eroare. Con­­vin­­­­gerea mea profundă este că antreprenoriatul românesc se va consolida cu atât mai mult cu cât cooperarea cu investitorii străini va fi mai strânsă“, a spus recent pre­ședintele Klaus Iohannis, în cadrul unui eveniment organizat de Ca­­mera de Comerț și Industrie a Ro­­mâ­­niei.

Și totuși, această paralelă între cele două tipuri de capitaluri se vede din ce în ce mai pregnant la nivel de economie, mai ales în lipsa unei mase solide de businessuri antreprenoriale care să atingă o anvergurăcomparabilă cu cea a firmelor străine.

Eternul exemplu. Abia anul trecut o aface­­re cu ca­pi­­tal românesc, retailerul de bri­­co­­laj De­­deman al fraților Pavăl din Ba­­cău, a reu­­șit să de­pă­șească pragul de un miliard de euro, ca cifră de afaceri.

În România există 433.000 de firme românești și 37.000 de companii stră­­i­­ne, potrivit unui studiu realizat deZiarul Financiar cu sprijinul Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

În timp ce capitalul privat românesc a ajuns în 2015 la afaceri cumulate de 551 de miliarde de lei și un re­zultat net (profituri și pierderi) de 27 de miliarde de lei, firmele străine au avut un business de 580 de miliarde de lei și un rezultate net de 9 miliarde de lei.

Un alt studiu, al CITR Group de aceas­­tă dată, arată că doar 3% din totalul com­­pa­­nii­lor românești reprezintă motorul economiei autohtone, dar ju­mă­tate dintre acestea se află în dificultate. „România nu este ca­­pabilă să genereze su­­fi­­cienți antreprenori noi încât să compenseze de­zechilibrul din businessul românesc, potrivit CITR Group.