Comisia Europeană: România trebuie să recupereze cele 60 de milioane de euro, acordate ilegal CE Hunedoara

NewMoney 08/11/2018 | 16:39 Ştiri
Comisia Europeană: România trebuie să recupereze cele 60 de milioane de euro, acordate ilegal CE Hunedoara

Comisia Europeană a avertizat joi România că producătorul de energie Complexul Energetic Hunedoara a primit un ajutor de stat ilegal, de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru împrumuturi finanţate din fonduri publice, iar Guvernul trebuie să recupereze suma respectivă şi dobânzile aferente, potrivit News.ro. CE a constatat că suma acordată a conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit.

„Un guvern poate sprijini o societate care are dificultăţi din punct de vedere financiar dacă societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurării sale şi dacă denaturarea concurenţei este limitată. În cazul CE Hunedoara, aceste condiţii nu au fost îndeplinite – am constatat că împrumuturile din surse publice acordate de România societăţii CE Hunedoara au conferit acesteia un avantaj economic necuvenit. Aceasta înseamnă că ajutorul de stat a fost ilegal. Acum, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal acordat societăţii”, a declarat comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenţei, Margrethe Vestager.

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane euro (167 de milioane lei) pentru complexul energetic, un producător de energie electrică şi termică deţinut de stat. ”Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013.

În contextul respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de şase luni”, se arată în comunicat. Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare şi în absenţa unui plan de restructurare credibil sau a unor măsuri efective în direcţia lichidării societăţii, în martie 2018, CE a deschis o investigaţie aprofundată.

„În cursul investigaţiei, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finanţate sau sprijinite din fonduri publice acordate societăţii CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane euro (337 de milioane lei)”, se arată în comunicat.

În conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, intervenţiile statului în întreprinderi nu sunt considerate ajutor de stat atunci când sunt efectuate în condiţii pe care le-ar fi acceptat, într-o situaţie similară, un investitor privat care operează în condiţii de piaţă – principiul investitorului în economia de piaţă.

„Comisia a constatat că, în cazul de faţă, niciun operator economic privat în economia de piaţă nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situaţiei financiare a societăţii începând din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit faţă de concurenţii săi şi, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE”, se arată în comunicat.

Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei firme aflate în dificultate financiară numai în condiţii specifice şi impun, în special, ca respectiva companie să facă obiectul unui plan de restructurare solid, să contribuie la costurile aferente restructurării sale şi ca orice eventuale denaturări ale concurenţei să fie limitate.

„Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 şi modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fără continuarea ajutorului de stat şi că, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere”, se arată în comunicat.

În plus, Comisia a concluzionat că CE Hunedoara nu a avut nicio contribuţie proprie notabilă la costurile de restructurare şi că România nu a propus nicio măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenţei rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului.

„Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane euro, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat şi România trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE şi, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat”, se arată în comunicat.

CE a subliniat că normele UE privind ajutoarele de stat impun recuperarea fără întârziere a ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenţei create de ajutor. Normele UE privind ajutoarele de stat nu prevăd aplicarea de amenzi, iar recuperarea nu are drept scop penalizarea firmei în cauză, ci pur şi simplu restabilirea egalităţii de tratament cu alte companii.