Cele 1.000 de companii pe care se sprijină economia     

O analiză a economistului Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, arată situația mediului de afaceri autohton. Rezulta­tele sunt interesante și inedite.

Acest articol a apărut în numărul 71 (5 – 25 august 2019) al revistei NewMoney

Iancu Guda pleacă de la constatarea, reieșită din analiză, că 1.000 de companii realizează jumătate din veniturile întregii economii naționale. Dacă ne uităm la rezultatele ana­lizelor realizate în ultimii ani (profesorul Cezar Mereuță, cu analizele privind companiile-noduri), la cei 100 de exportatori care realizează cea mai mare parte a exporturilor românești și la altele, vom avea o imagine mai clară a polarizării de care suferă economia românească.

O concluzie interesantă este că această situație persistă de ani la rând, mai precis din 2008. De atunci, fără nicio excepție, regula s-a respectat, adică primele 1.000 de companii obțin jumătate din veniturile totale ale firmelor din România.

Dar analiza nu se oprește la veniturile companiilor. Ea continuă, de exemplu, cu structura primelor 1.000 de companii în funcție de domeniul în care activează. Astfel, în sectorul comercial (cu amă­nun­tul sau cu ridicata) sunt 366 de companii care produc 303 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o jumătate din veniturile totale ale primelor 1.000 de companii.

Adică, 1.000 de firme fac jumătate din veniturile totale ale economiei, iar o treime din firme, cele din sectorul de comerț, produc o jumătate din veniturile celor 1.000 cele mai mari firme. Este, după cum se poate observa, al doilea nivel al polarizării economiei românești. În plus, arată ponderea importantă a comerțului și, implicit, a consumului în economia românească.

Stocuri-record. În aceste condiții, este clar că primele 1.000 de firme sunt extrem de importante. Analiza lui Iancu Guda merge mai departe, arătând că modul în care se comportă firmele mari în economie influențează întregul mediu de afaceri. Astfel, primele 1.000 de companii au un rol esen­țial în evo­luția mediului de afaceri, au un portofoliu important de clienți și de furnizori, un management profesio­nist, bine informat asupra pieței din România și a celei internațio­nale. De asemenea, cele 1.000 de com­panii au o durată medie de viață mai mare (19 ani) decât a unei firme din România (10 ani). De aceea, crede Iancu Guda, analiza financiară și a deciziilor de business ale marilor companii este im­por­tantă pentru a înțelege tendințele care domină mediul de afaceri. Analiza nu oferă cele mai optimiste concluzii. Conform datelor din anul 2018, cele mai importante companii din economia locală au scăzut semnificativ investițiile. Evoluția este confirmată de faptul că ponderea activelor imobiliare în total active este la cel mai mic nivel din ultimii 10 ani.

Stocurile primelor 1.000 de companii sunt mari, iar tendința este de creștere. Stocurile se află la ma­ximumul ultimilor 10 ani, fapt demonstrat, de altfel, și de faptul că stocurile au ajuns să contribuie cu două treimi la creșterea economică, o cifră ce pare neverosimilă.

Comportament prudent. Există și alte semnale pe care le transmit marile companii. Și anume, că încearcă să își ia banii din piață, adică să recupereze creanțele de la partenerii de afaceri. Astfel, marile firme au o durată de colec­tare a creanțelor de 66 de zile, în timp ce media na­țională este de 115 zile. Este destul de simplu. Pe de o parte, marile companii își impun punctul de vedere și termenele de plată prin contract, pe de altă parte, este posibil să fie vorba de o politică finan­ciară conservatoare a marilor com­­panii, bazată pe informații privind evoluția pie­ței interne și inter­na­ționale. Acest comportament financiar prudent este confirmat și de datele care arată că ma­rile firme se capi­talizează prin reinvestirea profitului și rambursarea creditelor către bănci și furnizori. Drept urmare, studiul constată că avem de-a face și cu o deteriorare a ratei de profit brut obținut. O po­si­bilă cauză poate fi creșterea presiunii exercitate de clienți și de furnizori asupra companiei.

Modalitatea prin care companiile își pot crește profitul este încurajarea investițiilor. Dar, după cum arată chiar acest studiu, investițiile marilor companii stagnează, dacă nu scad. Ceea ce demonstrează că marile firme sunt foarte atente cu managementul finanțelor proprii. Amânarea investițiilor are ca efect creșterea duratei de utilizare a activelor deținute de companie. Ana­liza arată o durată tot mai mare de folosire a activelor aflate în portofoliul companiei, de 15 ani, cel mai lung ciclu de utilizare din ultimul deceniu.

După cum se poate vedea, companiile, chiar și cele mari, nu sunt în cea mai bună formă. Rata pro­fitului este în scădere, investițiile stagnează, iar stocurile cresc. Dacă primele 1.000 de firme, în funcție de cifra de afaceri, au indicatori economici în scă­dere, ne putem întreba cine face, totuși, creșterea economică. Pentru că dacă firmele mari au o po­li­tică tot mai conservatoare, ne putem imagina cât de complicată este viața firmelor mici și mijlocii.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.