Ce performanțe a avut Bursa de Valori București în plină pandemie și ce rezultate au obținut companiile listate

Alexandra Pele 03/02/2021 | 10:27 Financiar
Ce performanțe a avut Bursa de Valori București în plină pandemie și ce rezultate au obținut companiile listate
Pentru Bursa de Valori București, pandemia de COVID-19 a însemnat, paradoxal, obținerea celor mai bune rezultate din istorie în ceea ce privește evo­luția principalilor „indicatori de per­for­manță“ după care sunt evaluate pie­țele de capital. Pentru companiile lis­tate, în schimb, rezultatele au fost mixte.

Primele turbulențe au început să se re­simtă pe Bursa de Valori București (BVB) la finalul lunii februarie. Un raport reali­zat de PwC România arăta că BVB a pierdut 34% din capitalizare – 13 miliarde de euro – în primele trei luni din 2020. Scă­derea de la începutul anului trecut a de­pășit creșterea de 23,4% înregistrată în 2019 față de 2018, an care a marcat cea mai bună performanță a BVB de la criza financiară încoace.

Per ansamblu, indicele BET, care urmă­rește evoluția celor mai importante companii listate la București, a înregistrat o scădere de 1,7% în 2020, la 9.977,3 puncte în ultima zi a anului. În schimb, indicele BET-TR, care include și dividendele, a con­semnat o evoluție pozitivă – cu un plus de 3,4% – și a încheiat astfel anul la un nivel de peste 16.500 de puncte, un nou maxim istoric.

Capitalizarea segmentului principal al bursei a fost, la sfârșitul anului trecut, de 154,4 miliarde de lei (31,7 miliarde de euro), în scădere cu aproximativ 15 procente față de 2019. Pe de altă parte, efer­vescența pieței secundare (AeRO, segment de tip sistem multilateral de tran­zacționare – SMT) a făcut ca la finele anului capitalizarea să urce cu 9% față de 2019, la 9,7 miliarde de lei, echivalentul a circa două miliarde de euro).

Recorduri și premiere pe Bursa de Valori București

O creștere no­tabilă s-a înregistrat și în ceea ce privește valorile de tranzacționare, recordul adus de 2020 fiind generat în parte și de volati­litatea ridicată generată de apariția pande­miei. Investitorii prezenți pe bursa româ­nească au tranzacționat instrumente financiare în valoare totală de 18,3 miliarde de lei, echivalentul a 3,8 miliarde de euro.

„Este cea mai mare valoare înregistrată vreodată pe segmentul principal al bursei românești și a depășit cu aproape 25% recordul anterior, consemnat în anul 2007. Atunci, valoarea tranzacțiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a fost de 14,7 miliarde de lei“, se arată în raportul BVB afe­rent lunii decembrie.

Valori-record de tranzacționare au fost realizate pe segmentul principal în 2020 și în ceea ce privește lichiditatea medie zil­nică. Astfel, media zilnică de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare – acțiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unități de fond, ETF (exchange traded fund) – a ajuns la 73,4 milioane de lei (15,15 milioane de euro), cu 54% peste nivelul din 2019 și cu 24,9% peste nivelul de 58,7 milioane de lei reali­zat în 2007.

La nivel de companii, cei mai perfor­manți emitenți de pe piața principală au fost Teraplast (randament de 113,6%) și Med­Life (97,6%), societăți care au consemnat pe parcursul anului trecut atât creșteri ale profiturilor, cât și ale cotațiilor. În cazul Te­raplast, analiștii Prime Transaction no­tează o ușoară decorelare, rezultatele financiare rămânând ușor în urma creșterii bursiere, evoluție explicată de „vânzarea la un preț destul de bun a subsi­diarelor care realizau aproape 50% din cifra de afaceri a grupului, operațiune care a impulsionat investitorii să cumpere acțiuni“.

Un randament pozitiv în 2020 a avut și Bittnet, companie IT care a convins investitorii, reușind să reducă pierderile și, cel mai probabil, să treacă pe profit în ulti­mele luni ale anului. Pe lista emitenților cu randamente pozitive mai figurează Electrica, Transelectrica și Nuclearelectrica.

La polul opus, cu rezultate financiare și bursiere slabe, se remarcă Sphera Franchise Group, emitent care a trecut pe pierdere în primele nouă luni și a suferit una dintre cele mai mari scăderi ale cotației din indice – de peste 20%. În aceeași cate­gorie se regăsesc și companii din energie precum Romgaz, OMV Petrom și Transgaz.

În ceea ce privește băncile, rezultatele au fost mixte. Banca Transilvania și BRD au consemnat scăderi importante ale pro­fi­turilor în primele nouă luni, dar acestea nu s-au reflectat în evoluția cotațiilor. Nu același lucru a fost valabil în cazul Erste, emitent al cărui randament a scăzut cu circa 24,1% în 2020.

Aero, pe val

Cu toate că 2020 nu a adus nicio nouă listare pe piața principală, acesta a consemnat o premieră, trecerea compa­niei tehnologice Bittnet, listată cu cinci ani înainte pe AeRO, pe piața reglementată. Bittnet a devenit astfel prima companie IT listată pe piața locală de capital. Pe de altă parte, interesul pentru AeRO a crescut semnificativ anul trecut. Produ­cătorul de îngrășăminte organice Norofert s-a listat pe piața secundară la începutul lunii martie. A urmat Holde Agri Invest – care con­centrează aproape 10.000 de hec­tare de teren și care a realizat investiții de aproape zece milioane de euro în primii trei ani de activitate –, în luna octombrie.

Agroserv Măriuța, compania care ope­rează brandul de produse lactate „Lăp­tă­ria cu Caimac“, a făcut primul pas pe BVB la începutul lunii decembrie, prin listarea unei emisiuni de obligațiuni pe SML. A doua zi, acțiunile companiei de tehnologie 2Performant au început tranzac­țio­narea pe piața AeRO.

Planuri

Listările de pe AeRO au început anul în forță. MAM Bricolaj, companie ro­mâ­nească din industria de bricolaj, a de­butat pe piața secundară pe 21 ianuarie. Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București, declara recent că se așteaptă ca măcar 20 de companii să aleagă să se finanțeze pe piața locală de capital în acest an, fie prin listare de acțiuni, fie de obliga­țiuni. „În ultimii doi ani am avut peste 35 de emisiuni de acțiuni, obligațiuni, finan­țări pentru companii sau pentru statul ro­mân, în valoare totală de peste două miliarde de euro, și ne așteptăm ca acest proces să continue“, a declarat el.

Tot în acest an ar urma să fie solicitată autorizația de funcționare a Contrapărții Centrale (CCP), proiect în absența căruia nu pot fi tranzacționate instrumentele financiare derivate, unul dintre neajunsurile BVB.

CCP este o entitate care se interpune între participanții la piață, devenind contraparte pentru fiecare dintre ei. În acest mod, o tranzacție se împarte în două, Contrapartea Centrală devenind cumpărător pentru vânzător și vânzător pentru cum­pă­rător. Aceasta garantează, atât cumpă­ră­torului, cât și vânzătorului, finalizarea de­contării tranzacției, aspect esențial pentru tranzacționarea derivatelor, instrumente ce presupun un grad ridicat de risc.

În toamna lui 2020, proiectul CCP a intrat într-o nouă fază, odată cu inițierea colaborării dintre CCP.RO Bucharest, so­cie­tate al cărei acționar majoritar este BVB, și Cassa di Compensazione e Garanzia SpA (CC&G). Casa de Compensare din Italia, parte a London Stock Exchange Group (LSEG), va oferi consultanță privind înființarea Contrapărții Centrale și asis­tență tehnologică specifică serviciilor de com­pensare și management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO Bucharest și care se aplică tuturor claselor de active tranzacționate pe piața locală de capital.

Dincolo de ambițiile locale, la fel ca până acum, evoluția BVB va depinde în cea mai mare măsură de cea a piețelor bursiere externe, unde circulă deja îngrijorări cu privire la o eventuală bulă. Evoluția pie­țelor de capital din ultimele câteva luni pare a fi complet deconectată de cea a eco­nomiei, situație care ridică întrebarea când, și mai ales cum, se va produce urmă­toarea corecție.

Cine, ce, cât

În comparație cu piețele externe, BVB s-a clasat în 2020 în zona mediană a cla­samentului, fiind afectată, pe de o parte, de structura pieței, dar ajutată, pe de altă parte, de prezența fondurilor de pensii private obliga­torii (cumpărători constanți și pe termen lung) și de pro­movarea la statutul de piață emergentă.

  • DECONECTARE. Piețele de capital din întreaga lume au avut un final de an foarte bun, în contradicție cu evoluția economiei reale, puternic afectată și în ulti­mul trimestru de pandemia de COVID-19 și de incertitudinile politice din SUA.
  • EVOLUȚIE. BET-BK (indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-floatului celor mai lichide societăți listate pe piața reglemen­tată a BVB), exprimat în do­lari, a consemnat o creștere de 5,8% în 2020, potrivit calculelor Prime Transaction, departe de piețele nordice, ale căror creșteri au ajuns chiar și la 40%, dar peste multe piețe din regiune.
  • ALTE PIEȚE. Indicele pieței maghiare, BUX, a con­semnat o scădere de 9,4% în 2020, iar bursa de la Praga a înregistrat un declin de 2,5%. Vecinii de la sud au suferit o scădere de 13,9%, în vreme ce piața de capital din Croația s-a contractat cu 6,9%. Pe de altă parte, DAX-ul german a încheiat anul cu un plus de 13,2%.

Acest articol a aparut în numărul 112 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.