Ce înseamnă, de fapt, specimenul de semnătură și la ce îți folosește

Andrei Dumitru 05/05/2021 | 12:35 Fapt Divers
Ce înseamnă, de fapt, specimenul de semnătură și la ce îți folosește

Specimenul de semnătură este semnătură pe care o persoană o aplică în faţa unei autorităţi sau a unei persoane care exercită atribuţii specifice autorităţii.

Specimenul de semnătură poate fi oficializat în fața unui notar public, a unui avocat sau direct în fața funcționarilor O.N.R.C.

La ce folosește specimenul de semnătură

Specimenul de semnatura este semnătura care va trebui folosită pe toate actele societătii comerciale. Registrul Comerțului cere un specimen de semnătură pentru a avea o evidență a persoanelor împuternicite să semneze în numele unei societăți comerciale.

Semnătura astfel aplicată spre comparaţie va fi cea cu care semnatarul (de regulă reprezentant al unei persoane juridice) va angaja persoana juridică faţă de terţi. Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoană fizică, respectiv reprezentantul întreprinderii familiale semnează la O.R.C., în prezenţa directorului oficiului sau a persoanei desemnate de acesta, care va certifica semnătura.

În absenţa comerciantului persoană fizică, respectiv a reprezentantului întreprinderii familiale, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen de semnătură legalizat de notarul public (art. 18 din Legea nr. 26/1990). În aceleaşi condiţii se face şi dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor şi, după caz, a reprezentanţilor societăţilor comerciale, precum şi a persoanelor împuternicite în condiţiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizaţiile cooperatiste (art. 19 din Legea nr. 26/1990).

La cererea de înregistrare a unei sucursale se ataşează, printre altele, şi specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala (art. 23 din Legea nr. 26/1990).

Reprezentanţii societăţii sunt obligaţi să depună la O.R.C. semnăturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionării societăţii, în termen de 15 zile de la alegere. Această dispoziţie se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor sucursalelor (art. 45 din Legea nr. 31/1990).