Ce impact a avut pandemia de coronavirus pe piața de fuziuni și achiziții din România

Alexandra Pele 17/02/2021 | 10:21 Financiar
Ce impact a avut pandemia de coronavirus pe piața de fuziuni și achiziții din România

Piața locală a fuziunilor și achizițiilor (M&A) a suferit o contracție minoră anul trecut, analiștii fiind de părere că ar putea deveni extrem de efer­ves­centă dacă va reuși să treacă peste criza sanitară.

Cu o valoare totală de circa 3 miliarde de euro și aproximativ 100 de tranzacții, piața de M&A din România din anul 2020 s-a situat sub cea din 2019, când valoa­rea cumulată a tranzacțiilor a fost de circa 4 miliarde de euro, potrivit estimă­rilor fă­cute de KPMG.

„Cu toate acestea, nu­mărul tran­zac­țiilor încheiate a depășit așteptările, deși cei mai mulți investitori au amânat deciziile de investiție sau chiar le-au anulat“, se arată într-un raport al companiei de consultanță.

Experții de la Deloitte au o estimare ceva mai optimistă cu privire la valoarea fuziunilor și achizițiilor finalizate în 2020 – între 3,7 și 4,3 miliarde de euro, în ușoară scădere față de 2019, când s-a si­tuat între 4 și 4,4 miliarde de euro. Estimările legate de valoarea pieței de M&A variază, în principal, în funcție de evaluările tranzacțiilor a căror valoare nu a fost făcută publică.

Un alt factor care generează diferențe între evaluări îl reprezintă tranzacțiile luate de calcul. Unii experți contorizează doar tranzacțiile realizate efectiv într-un an, în vreme ce alții le includ și pe cele anunțate, însă nefinalizate.

Tendințe pe piața de fuziuni și achiziții

Cele mai active domenii din punctul de vedere al numărului de tran­zacții au fost imobiliarele (inclusiv cons­truc­țiile), energia și sectorul financiar. Cumulat, acestea au generat jumătate din totalul tranzac­țiilor. Din punctul de vedere al valorilor, pe primul loc s-a aflat tot sectorul imobiliar, urmat de tehnologie și energie, potrivit spe­cialiștilor de la Deloitte.

Printre cele mai mari tranzacții ale anului trecut se numără preluarea de către dez­voltatorul ceh CPI Property Group SA a unui pachet minoritar din acțiunile Globalworth, cel mai mare proprietar de clădiri de birouri din România și Polonia. Prelua­rea s-a produs într-o serie de tranzacții suc­cesive, cea mai mare având valoarea de aproximativ 280 de milioane de euro. Specialiștii de la Deloitte estimează că tran­zacția cea mai mare a anului trecut a fost achiziția de către Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) a unui portofoliu de active deținut de CEZ în România.

În telecomunicații, Orange a finalizat, anul trecut, achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom România Communications, valoarea tranzacțiilor fiind de 268 de milioane de euro. Unicornul UiPath, companie din domeniul auto­ma­tizării robotizate a proceselor (RPA), și-a adjudecat a patra cea mai importantă po­ziție de pe piața de M&A de anul trecut, prin atragerea unei runde de finanțare în valoare de 225 de milioane de dolari (circa 200 de milioane de euro), tranzacție care a dus la 10,2 miliarde de dolari valoarea estimată de piață a companiei. La începutul lunii februarie, UiPath a spart o nouă barieră, reușind să atragă o nouă finanțare, de 750 de milioane de dolari, care i-a triplat valoarea.

Sectorul energetic a fost reprezentat în clasamentul M&A din 2020 de vânzarea de către OMV Petrom a 100% din participația sa în Kom-Munai LLP (KOM) și Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC), din Kazahstan, către Magnetic Oil Limited. Valoarea tran­zac­ției nu a fost însă comunicată.

Achiziții pe piața bancară

În regiune, România s-a remarcat prin prisma consolidării sistemului bancar, fiind una dintre cele mai active piețe din Europa Centrală și de Est în domeniul fu­ziu­nilor din domeniu, cu trei tranzacții între 2019 și septembrie 2020. Este vorba de­spre preluarea de către Olimpiu Bălaș a 63% din Banca Comercială Feroviară, achi­ziționarea de către EximBank România a 99% din Banca Românească și preluarea de către J.C. Flowers a 100% din Bank Leumi România.

Specialiștii de la Deloitte se așteaptă ca tendința să se mențină. „Criza generată de COVID-19 va accelera consolidarea secto­rului bancar din Europa Centrală și de Est (ECE) în următorii ani, în condițiile în care băncile mici riscă să nu treacă cu bine peste provocările legate de profitabilitate și de capital“, anticipează într-un raport de specialitate experții de la Deloitte.

Așteptări pe piața M&A

Majoritatea specialiștilor se aș­teaptă ca piața de M&A să crească în 2021, o primă explicație fiind reluarea tran­zacțiilor amânate din cauza crizei sanitare. Un al doilea argument se referă la faptul că un număr mare de companii au întâmpinat dificultăți în ultimul an și acționarii ar pu­tea fi mai dispuși să accepte o eventuală vânzare. În plus, în ceea ce-i privește pe ju­că­torii de top (potențialii cumpărători), aceștia se bucură de un climat macro marcat de o abundență a lichidității și de do­bânzi foarte reduse.

„Având în vedere contextul pandemiei, cumpărătorii caută să profite prin achizi­ționarea de afaceri aflate în dificultate. Achizițiile se vor concentra pe extinderea strategică a canalelor de vânzare, în special în online, determinată de schimbarea comportamentală a consumatorilor“, sus­țin specialiștii KPMG. Sectoare precum IT, sănătate, sectorul bunurilor de larg consum, energie și infrastructură vor fi deosebit de atractive.

Un raport realizat de PwC pe această temă punctează și faptul că fondurile de in­vestiții au la dispoziție resurse mari de ca-pi­tal, principalele domenii pe care le ex­plo­rează în prezent fiind sectoarele energiei și sănătății. Companiile din retail și bunuri de larg consum vor rămâne, de ase­menea, printre țintele de achiziție favorite în 2021. „Unele fonduri de investiții au capacitatea de a optimiza operațiunile și pot îmbunătăți marjele de profitabilitate în aceste domenii pe măsură ce companiile își deservesc clienții prin canale de distri­buție noi și variate“, notează experții de la PwC.

O altă tendință care ar putea câștiga te­ren se referă la tranzacțiile de dimensiuni medii. Dacă tranzacțiile mari se realizează, cu precă­dere, în interiorul aceluiași sector, tran­zacțiile mici implică adesea companii din industrii diferite și „pot re­pre­zenta miș­cări îndrăznețe pentru IMM“, punc­tează analiștii de la PwC.

Multe astfel de tranzacții ar putea implica firme non-tehnologice care cumpără companii de tehnologie, fapt ce poate contribui la accelerarea transformării digitale.

Datorită schimbării comportamentelor și așteptărilor consumatorilor generate de COVID-19, „achizițiile de tehnologie“ pot oferi oportunități semnificative. „De exemplu, companiile de servicii financiare dez­voltă capabilități de plăți online prin achi­ziții de tehnologie și vor continua să re­in­venteze relația financiară cu consumatorii în 2021. Pe de altă parte, popularitatea jocurilor online determină acorduri între com­paniile media și de telecomu­nicații și companiile din domeniul tehnologiei.“

Dincolo de piața de M&A, care s-a men­ținut relativ activă în ciuda turbulențelor generate de criza sanitară, un alt tip de tran­­zacții a înregistrat o contracție puter­nică. Investițiile străine directe atrase de România în primele 11 luni din 2020 s-au prăbușit cu peste 60%, la 1,9 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a României (BNR).

Perioada următoare s-ar putea dovedi una extrem de benefică pentru investitorii cu resurse, dar totul depinde de evoluția unei pandemii care, la fel de bine, ar putea întârzia și mai mult tranzacțiile de M&A de la nivel local. Și nu numai.

Ce, unde cât

Pandemia de COVID-19 a început deja să forțeze trans­formarea în mai multe sec­toare, iar companiile trebuie să stabilească teh­nologiile care le vor ajuta să se men­țină com­petitive într-o eco­nomie încă ne­sigură – o veste bună pentru piața de M&A, care ar putea vedea mai multe tranzacții.

  • Tranzacții. Valoarea pie­ței de M&A din România, dacă ne raportăm doar la tranzacțiile cu valoare anun­țată, s-a ridicat la 1,5 miliarde de euro în 2020, față de 1,7 miliarde de euro în 2019. Doar valoarea a circa 40 dintre cele aproape 100 de tranzacții din 2020 a fost făcută publică.
  • Medie. Valoarea medie a unei tranzacții, calculată exclusiv pentru tranzacțiile a căror valoare a fost comu­ni­c­ată, a fost de 42 de mili­oane de euro, în scădere cu circa 10 milioane de euro față de 2019. Nouă tran­zac­ții cu o valoare declarată sau estimată de minimum 100 de milioane de euro au fost anunțate anul trecut. În 2019, numărul acestora a fost similar.
  • Tendințe. Având la dis­poziție mari resurse de ca­pi­tal, fondurile de investiții explorează oportunități în sectoarele energiei și sănă­tății. În plus, companiile din retail și bunuri de larg consum vor rămâne, de asemenea, printre țintele de achi­ziție favorite în 2021.

Acest articol a aparut în numărul 109 al revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Cu o experiență de peste șapte ani în presă, Alexandra Pele acoperă domeniile finanțe, bănci și asigurări. Anterior, a lucrat la departamentul economic al ziarului Gândul și la cursdeguvernare.ro.