Ce este stimulentul de inserție și ce beneficii îți aduce dacă tocmai ai devenit părinte

Andrei Dumitru 17/03/2021 | 10:50 Fapt Divers
Ce este stimulentul de inserție și ce beneficii îți aduce dacă tocmai ai devenit părinte

Stimulentul de inserție este o sumă lunară plătită părinților care decid să își reia activitatea profesională înainte de terminarea concediului de creștere a copilului.

Potrivit legii, părinții aflați în concediul de creștere a copilului care vor să se întoarcă mai repede la serviciu au dreptul să primească o sumă de bani pe lângă salariul lunar, sumă ce poartă numele de stimulent de inserție.

În același timp, conform OUG nr. 111/ 2010, persoanele care se întorc mai repede la muncă nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie, iar nerespectarea acestei obligații le poate aduce angajatorilor sancționarea cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei.

Situațiile în care angajatorul se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment fac excepție de la regulă, iar concedierea angajaților care beneficiază de stimulent de inserţie este permisă.

De asemenea, este important să menționăm și situațiile în care plata stimulentului de inserție încetează cu ziua următoare celei în care:

  • copilul a împlinit vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap. Dacă, de exemplu, optezi să te întorci la muncă atunci când copilul împlinește vârsta de opt luni, beneficiezi de stimulent de inserție până când copilul împlinește vârsta de doi sau trei ani. Totuși, poți prelungi această perioadă cu încă un an, iar aceste reglementări sunt menționate mai jos, în capitolul pentru prelungirea stimulentului de inserție;
  • a avut loc decesul copilului.

În plus, se ia în considerare plata stimulentului începând cu a doua zi de când persoana care se încadrează în criteriile stabilite de lege își reia activitatea profesională după întreruperea concediului de creștere a copilului și realizează venituri impozabile.

Cine poate beneficia de stimulentul de inserție

Beneficiarii stimulentului de inserție sunt oricare dintre cei doi părinţi ai copilului, care se află în concediu pentru creşterea copilului şi își doresc să se întoarcă la muncă mai devreme.

Același drept pentru primirea stimulentului de inserție îl are și persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă.

Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

Valoarea stimulentului de inserție

Valoarea este stabilită prin articolul 7 din OUG nr. 111/2010 și stabilește cuantumul stimulentului de inserție la suma fixă de 650 de lei, care se poate mări doar prin Hotărâre de Guvern.

Este important să menționăm că pentru părinții care optează pentru stimulent de inserție, din momentul solicitării lor, plata pentru indemnizația de creștere a copilului se suspendă.

De asemenea, dacă solicitantul are mai mulți copii, concediul, indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, conform articolului 8: „Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore”.

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserție

Pe lângă cererea de acordare a stimulentului de inserție, sunt necesare și următoarele documente:

  • Actele de identitate ale ambilor părinți – copie și original;
  • Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie și original;
  • Certificatul de naștere al copilului pentru care se cere stimulent – copie și original;
  • Certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
  • Actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
  • Dovada reluării activității;
  • Dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate.

Cererea pentru acordarea stimulentului de inserție și actele necesare, în copie sau în original, se depun la primăria comunei, orașului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului București pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.