Ce este nota de lichidare a salariaţilor şi ce trebuie să conţină

NewMoney 07/07/2020 | 11:31 Fapt Divers
Ce este nota de lichidare a salariaţilor şi ce trebuie să conţină

Fișa sau nota de lichidare este documentul pe care companiile angajatoare îl pot elibera pentru foștii angajați în momentul încetării contractului de muncă. Rolul său este de a atesta încheierea colaborării cu salariatul în condiții fiinanciare optime, respectiv de a dovedi că angajatorul nu datorează bani fostului salariat și că acesta nu are restanțe către angajator.

Ce trebuie să conțină nota de lichidare

Fișa de lichidare este un document important, care trebuie să furnizeze informații complete despre angajator, despre fostul salariat și despre situația financiară de la data încheierii contractului individual de muncă. Iată care sunt datele din notă de lichidare:

  • numele angajatorului și datele de identificare ale acestuia;
  • numărul de înregistrare al fișei de lichidare și data emiterii;
  • numele, prenumele, funcția în care a fost încadrat salariatul al cărui contract de muncă încetează și datele de identificare ale acestuia (marca datele cărții de muncă, dacă acesta a fost angajat înainte de anul 2011, datele contractului individual de muncă și înregistrările acestuia în REVISAL etc.);
  • debitele rămase nelichidate de către salariat către angajatorul emitent al notei de lichidare, indiferent de natura acestora (inclusiv echipamente, obiecte de inventar etc.), dar și eventualele
  • popriri sau rețineri salariale stabilite prin titluri executorii;
  • debitele rămase nelichidate de către angajator către fostul salariat, indiferent de natura acestora (avansuri spre decontare, împrumuturi, contravaloarea meselor zilnice sau tichete de masă etc.);
  • elemente specifice care țin de calcularea zilelor de concediu de odihnă, concedii medicale plătite, concedii fără plată, absente nemotivate sau învoiri;
  • calificativele profesionale obținute de către salariat în ultimii trei ani;
  • semnăturile părților implicate (administrator firmă/împuternicit și salariat).

Documentul care atestă inexistența datoriilor între cele două părți contractuale, în cazul de față între angajator și angajat, va fi emis de către angajator la data lichidării ultimului salariu către angajat. Aceasta coincide cu ziua de salariu prevăzută în contractul individual de muncă, când angajatorul plătește fostului salariat venitul realizat de acesta în ultima luna lucrată.

Sursa: calculatorvenituri.ro