Ce este, de fapt, prima de instalare și cine o poate obține

Andrei Dumitru 06/05/2021 | 11:46 Fapt Divers
Ce este, de fapt, prima de instalare și cine o poate obține

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, și/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Ce valoare are prima de instalare

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

  • 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
  • 15.500 lei pentru persoanele prevăzute la lit. a), care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, în situaţia în care sunt însoţite de membrii familiei, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Cum se plătește prima de instalare

rima de instalare se plăteşte în două tranşe, astfel:

a) prima tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de instalare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;

b) a doua tranșă, egală cu 50% din cuantumul stabilit, se plătește în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

În situaţia persoanelor, care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare nu mai constituie o familie, precum şi la familia monoparentală, persoanele care ulterior stabilirii dreptului la prima de instalare nu mai au copilul sau copiii în întreţinere, plata celei de a doua tranşe se realizează în luna următoare lunii în care expiră perioada de 12 luni de la angajare, odată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor şi se acordă persoanei care a solicitat prima de instalare, respectiv în mod egal ambilor soţi care îndeplinesc condiţiile de acordare şi au solicitat împreună prima de instalare.