Ce este acela un concediu de acomodare și ce fel de persoane îl pot obține

Andrei Dumitru 23/02/2021 | 11:12 Fapt Divers
Ce este acela un concediu de acomodare și ce fel de persoane îl pot obține

Concediul de acomodare este concediul acordat persoanelor care adoptă copii și care desfăşoară activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole.

Conform legii 273/2004, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 23 septembrie 2016, art 50:

„(1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR”.

Ce indemnizație se primește în caz de concediu de acomodare

Indemnizaţia este suma primită de persoana care a adoptat un copil. Suma este acordată lunar, pe perioada concediului de acomodare. Suma este raportată la indicatorul social de referinţă (ISR – în valoare de 500 de lei), şi are, în prezent un cuantum lunar de 3,4 ISR, adică 1.700 de lei.

Documente pentru concediul de acomodare

Atât concediul cât şi indemnizaţia sunt acordate pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care trebuie anexate:

  • certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul;
  • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii
  • copia actului de identitate a solicitantului,
  • copia certificatului de naştere al copilului
  • acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit (potrivit prevederilor art. 67, art. 76 alin. (1) şi (2) şi art. 103 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Hotararea 579-2016 art 67).

Documentele enumerate anterior se depun la Agenţia Teritorială pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana îndreptăţită să ceară intrarea în concediu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea de încredinţare şi se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare. Drepturile sunt stabilite şi acordate începând cu ziua de după cea în care va fi pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare pentru adopţie.