Ce documente sunt necesare pentru adăugarea unui punct nou de lucru al firmei

Andrei Dumitru 25/05/2021 | 10:53 Fapt Divers
Ce documente sunt necesare pentru adăugarea unui punct nou de lucru al firmei

Un punct de lucru este necesar pentru o firmă atunci când activitatea fizică a societății respective se face în alt loc decât sediul social.

Documente necesare pentru un nou punct de lucru

 1. Actul constitutiv al societății
 2. Certificatul constatator al societății
 3. Declarația model 3
 4. Decizie a Asociatului Unic/Hotărârea AGA, după caz
 5. Anexă contor cuvinte la Decizie/Hotărâre AGA
 6. Dovada folosinței/deținerii spațiului ce urmează a fi folosit drept punct de lucru (contract de comodat, închiriere, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare etc.)
 7. Acordul vecinilor (dacă este cazul)

Înregistrarea punctului de lucru la ANAF

Dacă la punctul de lucru există minimum 5 angajați, acesta trebuie înregistrat și la ANAF.

Acte necesare:

 • formularul 060 – in doua exemplare orginale, unul ramane la tine si unul se duce la ANAF
 • rezoluția de la Registrul Comerțului (adică documentele în baza cărora s-a înființat punctul de lucru), în copie
 • dovada deținerii spațiului ca punct de lucru (practic documentele pe care le-ai depus la Registrul Comerțului atunci când ai înființat punctul de lucru), în copie
 • buletinul administratorului, în copie
 • dacă este cazul, împuternicirea persoanei care depune documentele la ANAF

Documentele de mai sus se depun în raza ANAF-ului unde se înființează punctul de lucru.