Care sunt actele necesare pentru succesiunea bunurilor

NewMoney 19/01/2021 | 13:51 Fapt Divers
Care sunt actele necesare pentru succesiunea bunurilor

Moștenirea sau succesiunea este procedura legală prin care bunurile unei persoane care a încetat din viață sunt transferate altor persoane. Este vorba despre toate bunurile cunoscute ale unei persoane, fie că sunt mobile sau imobile.

Acte necesare succesiune

  • Cerere tip;
  • Certificat de deces (în original) al persoanei pentru care se face succesiunea;
  • Certificat de atestare fiscală care atestă că persoana decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat
  • Certificat de naștere și căsătorie pentru soțul supraviețuitor, după caz;
  • Certificat de naștere și de căsătorie, după caz, dar și alte acte de identitate pentru moștenitori;
  • Acte de proprietate pentru bunurile lăsate moștenire;
  • Testament, în cazul în care există unul

Cine are drept de succesiune

Legea din Dreptul Civil prevede că moștenitorii legali sunt, în ordine:

  • Clasa I – soțul supraviețuitor, descendenții (copiii defunctului, copiii copiilor acestora și așa mai departe, fără limitare cu privire la gradul de rudenie),
  • Clasa a II-a și a III-a – ascendenții (părinții, bunicii și asa mai departe)
  • Clasa a IV-a – colateralii până la gradul al patrulea inclusiv(unchi, mătuși ai defunctului, veri primari și frații și surorile bunicilor defunctului).

Dacă există rude din clasa I și acestea nu renunță la drepturile lor, rudele aparținând celorlalte clase nu au drept de moștenire legală. Averea unei persoane decedate se împarte egal între rudele din aceeași clasă și același grad de rudenie.

Totuși, fiecare clasă de moștenitori trebuie să împartă moștenirea cu soțul supraviețuitor. Un lucru important de menționat este că succesorii moștenesc nu doar drepturile persoanei care a încetat din viață, cât și obligațiile financiare ale acestuia.

Odată obținută sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, moștenitorii se pot prezenta în fața unui notar public, împreună cu doi martori care l-au cunoscut pe defunct, pentru dezbaterea succesiunii. În cazul în care moștenitorii nu cad de acord, succesiunea este efectuată în fața instanței judecătorești în a cărei rază teritorială se află ultimul domiciliu al persoanei decedate.

FOTO: Pixabay