Care sunt actele necesare pentru angajarea medicilor în România

Andrei Dumitru 26/01/2021 | 13:56 Fapt Divers
Care sunt actele necesare pentru angajarea medicilor în România

Ordinul nr. 895/2019, emis de Ministerul Sănătății, reglementează condițiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist pe teritoriul României în cadrul unităților sanitare publice și private, precum și actele necesare pentru angajarea în spitale de stat sau private.

Acte necesare pentru angajare medici

Astfel, potrivit Ordinului 895/2019, angajatorii din unitățile sanitare din România au obligativitatea de a cere unui medic la angajare următoarele documente:

a)  cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze sau să se angajeze;

b) diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original și în copie – aceasta va trebui certificată de un reprezentant al angajatorului;

c) certificatul de membru al organizației profesionale, în original și copie – acesta va trebui certificat de un reprezentant al angajatorului, sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, în original și copie – acesta va trebui certificat de un reprezentant al angajatorului; dintr-un astfel de document trebuie să rezulte că profesionistul este avizat pe specialitățile și competențele în care urmează să își desfășoare activitatea în unitatea sanitară;

d) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.), în original și în copie – acestea vor trebui să fie certificate de un reprezentant al angajatorului;

e) dovada sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din următoarele sancțiuni: Legea nr. 95/2006, art. 455 alin. (1) lit. e) și f), pentru medici – interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la un an sau retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România; art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), pentru medici stomatologi – interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medico-dentare pe o perioadă de la o lună la șase luni sau retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

f) certificat medical format A5 din care să rezulte că persoana care vrea să se angajeze este aptă din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează sau dorește să se angajeze, în original;

g) actul de identitate în termen de valabilitate, în original și copie – acesta va trebui certificat de un reprezentant al angajatorului.

h) cazierul judiciar, în original;

Documentele prevăzute la art. (1) lit. e) și f) au valabilitatea de trei luni de zile, iar cazierul judiciar are o valabilitate extinsă pe o durată de șase luni. Documentele ce se depun la dosar trebuiesc să fie în termenul de valabilitate.

În situația persoanelor fizice independente, pe lângă documentele menționate la alin. (1), este necesar să se solicite și certificatul de înregistrare de la administrația fiscală în care domiciliază medicul.

Acte necesare pentru angajare – medici rezidenții

De asemenea, dacă ești medic rezident dosarul tău de angajare trebuie să conțină următoarele acte:

 • Dosar medical (pentru angajare) – se poate achiziționa de la sediul spitalului;
 • Analize și investigații de bază pentru angajare – medici rezidenți;
 • Ordin de confirmare în specialitate și repartiția către unitatea angajatoare eliberată de D.S.P.;
 • Adeverință de la Comisia locală de rezidențiat;
 • Copie carte de identitate (2 ex.);
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • Copii certificat naştere copii (dacă este cazul);
 • Copie diplomă licență/Adeverință;
 • Cazier judiciar;
 • C.V. (Curriculum Vitae);
 • Extras cont banca;
 • Copie Carnet de muncă sau adeverinţă de la locul de muncă anterior (dacă este cazul);
 • Adeverință de la medicul de familie, cu antecedentele personale;
 • Dosar plic.