Când sunt programate examenele de definitivat în 2021. Calendarul complet

Andrei Dumitru 07/04/2021 | 11:27 Fapt Divers
Când sunt programate examenele de definitivat în 2021. Calendarul complet

Concusul de Definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică și poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ. Această probă este obligatorie pentru obținerea gradelor didactice.

Acordarea a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar atestă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, potrivit edupedu.ro.

Calendar definitivat 2021

Potrivit calendarului publicat în Monitorul Oficial, procesul de înscriere se va finaliza complet de abia în luna iunie:

 • Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București – până la 8.10.2020
 • Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ – până la 15.10.2020
 • Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de inspectoratul școlar. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere – 16.10-30.10.2020
 • Efectuarea inspecțiilor de specialitate: prima inspecție în primul semestru, a doua inspecție în al doilea semestru de școală – până la 4.06.2021
 • Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică – 7.06-18.06.2021

Program examen definitivat 2021

Candidații care au ajuns până la etapa probei scrise a examenului de definitivat vor urma următorul program:

 • Susținerea probei scrise – 14.07.2021
 • Afișarea rezultatelor – 21.07.2021
 • Înregistrarea contestațiilor – 21.07-22.07.2021
 • Soluționarea contestațiilor – 22.07-28.07.2021
 • Afișarea rezultatelor finale – 28.07.2021
 • Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării – 28.07-2.08.2021
 • Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării -2.08-9.08.2021

Există, de asemenea, o nouă  metodologie de organizare a Definitivatului 2021  care prevede faptul că prima inspecție are loc în Semestrul I, profesorii vor semna un “acord privind afișarea pe internet a datelor cu caracter personal” și perioada concediului de maternitate și a întreruperii cursurilor se consideră vechime la catedră

Proba scrisă a examenului național de definitivare  în învățământul preuniversitar nu va mai începe la ora 10, ca în anii precedenți, ci va fi păstrată ora impusă anul acesta, adică ora 9. Informație apare menționată tot în metodologia de desfășurare a examenului publicată în Monitorul Oficial, aprobată prin ordinul 5211/2020. Care candidații vor primi, însă, subiectele doar la ora 10.