Brokerii de asigurări se opun tarifelor de primă maxime pentru poliţele RCA

Andrei Dumitru 24/03/2023 | 17:18 Ştiri
Brokerii de asigurări se opun tarifelor de primă maxime pentru poliţele RCA

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR) şi Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare – Reasigurare (PRBAR) anunţă că se opun proiectului de HG privind stabilirea tarifelor de primă maxime pentru poliţele RCA, principalul motiv fiind impactul negativ major pe care viitorul act normativ îl va avea asupra distribuţiei de asigurări, a consumatorilor şi, totodată, asupra tuturor participanţilor la traficul rutier.

Membrii celor două asociaţii profesionale consideră că orice formă de îngrădire a concurenţei, chiar şi limitată în timp, nu poate decât să adâncească situaţia dificilă în care se află piaţa de asigurări RCA şi spun că acest aspect este cu atât mai mult valabil în cazul acestui proiect care propune plafonarea comisioanelor de distribuţie, prevedere care ignoră aspecte esenţiale legate de prevederi legislative deja existente şi omite să evalueze impactul asupra pieţei de intermediere de asigurări şi asupra consumatorilor.

”Varianta actuală a proiectului de act normativ riscă să determine un blocaj cvasi-total în piaţa de asigurări RCA, fie prin limitarea vânzării de poliţe RCA de către societăţile de asigurare, fie prin retragerea unor jucători de pe piaţa RCA (aşa cum s-a întâmplat cu UNIQA Asigurări după falimentul City Insurance), fie printr-o combinaţie a celor două ipoteze. Efectul major pe care acest blocaj îl va avea asupra distribuitorilor de asigurări va fi reducerea drastică a numărului de intermediari care vor mai rezista pe piaţă în aceste condiţii. În acest fel, efectul final va fi reducerea numărului vehiculelor asigurate în trafic. Practic, proiectul de HG va avea exact efectul invers faţă de scopul fundamental al legislaţiei RCA la nivel european, şi anume: în loc să protejeze participanţii la trafic, păgubiţi sau victime fără vină ale unor accidente rutiere, va oferi doar deţinătorilor de autovehicule un avantaj financiar minimal şi pe termen foarte scurt, respectiv deţinerea unei poliţe RCA mai ieftine”, precizează cele două asociaţii profesionale.

De-a lungul ultimilor 10 ani, piaţa asigurărilor RCA s-a confruntat cu diverse dezechilibre şi tensiuni, principalele probleme fiind legate de calitatea procesului de constatare, evaluare şi plată a despăgubirilor, precum şi eventuale abuzuri ale unora dintre actorii implicaţi, reclamate de alţi jucători din piaţă, arată acestea.

”În mijlocul acestor disfuncţionalităţi s-a aflat în permanenţă persoana păgubită, asupra căreia s-au manifestat majoritatea consecinţelor negative ale acestor probleme de funcţionare ale pieţei, iar actualul proiect nu va face decât să accentueze consecinţele negative asupra păgubiţilor”, menţionează cele două asociaţii profesionale.

Membrii acestora apreciază că în nota de fundamentare a proiectului de HG nu se regăsesc criteriile în baza cărora s-a decis plafonarea prin raportare la data de 1 martie 2022, şi nu la o altă dată, respectiv criteriile în baza cărora s-a stabilit procentul comisioanelor de distribuţie la maxim 8%.

”Prin urmare, plafoanele propuse sunt arbitrare, fiind stabilite fără o analiză serioasă a costurilor suportate distribuitorii de asigurări, a impactului inflaţiei anuale de peste 15% asupra acestor costuri şi a profitabilităţii, respectiv a marjei de profit reale a distribuitorilor. Apreciem că majoritatea distribuitorilor nu vor putea absorbi acest şoc şi vor risca, din primele estimări, reducerea cu peste 40% a numărului de angajaţi sau parteneri implicaţi direct în activitatea de intermediere de asigurări, prin falimentul acestora sau prin renunţarea la desfăşurarea acestei activităţi. În situaţia reducerii numărului intermediarilor în asigurări, poliţele gestionate anterior de intermediarii care au ieşit din piaţă vor trebui emise direct de societăţile de asigurări, care nu pot crea capacitatea operaţională necesară într-un interval scurt de timp. Astfel, circa 350.000-500.000 de clienţi în fiecare lună vor întâmpina reale probleme în a-şi încheia o poliţă RCA, cu toate efectele de rigoare”, adaugă ei.

Scăderea dramatică a numărului de distribuitori va întârzia intrarea unor noi firme de asigurări pe piaţa RCA, întrucât, în absenţa distribuţiei independente, investiţia unui nou jucător în dezvoltarea unei reţele de distribuţie va fi şi mai costisitoare, dar şi mai riscantă în acelaşi timp, iar menţinerea unui număr scăzut de asigurători pe piaţa RCA va perpetua tensiunile actuale din piaţa de profil.

”Reducerea masivă a distribuţiei independente va afecta semnificativ şi interesele consumatorilor de asigurări pe termen mediu şi lung, mai ales în oraşele şi localităţile cu o populaţie sub 30.000 locuitori, prin restrângerea accesului la asigurări şi la consultanţa care însoţeşte produsele complexe. Deloc neglijabil este şi faptul că aceste zone acoperă peste 50% din populaţia României şi sunt, de regulă, şi cele în care accesul la soluţiile de achiziţie online este dintre cele mai reduse, distribuţia door-to-door fiind singura posibilitate a acestora de a avea acces la produse de asigurare”, afirmă cele două asociaţii profesionale.

Acestea precizează că prezenţa directă a companiilor de asigurări în aceste localităţi din România s-a restrâns permanent în ultimul deceniu, iar nivelul redus al activităţii economice şi puterea redusă de cumpărare va face ca investiţiile în distribuţia directă în aceste zone să fie extrem de puţin probabile. Aceiaşi consumatori sunt şi cei mai puţin pregătiţi să acceseze soluţii de achiziţie pe canale pur digitale şi au nevoie stringentă de prezenţa distribuţiei independente de asigurări.

În acest context, UNSICAR şi PRBAR solicită retragerea acestui proiect si iniţierea unui dialog cu toţi actorii pieţei (consumatori, asigurători, distribuitori de asigurări, prestatori de servicii) în cadrul căruia să fie expuse punctele de vedere de către toate părţile implicate şi, împreună, să identificăm soluţii constructive, în beneficiul şi pe termen mediu şi lung al consumatorilor de asigurări şi al păgubiţilor, precum şi al tuturor participanţilor la această piaţă.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări (UNSICAR), organizaţie înfiinţată în anul 2000, reprezintă 80 de companii de brokeraj de asigurare, de regularizare daune şi de pregătire profesională.

Cota membrilor UNSICAR totalizează peste 60% din piaţa de brokeraj de asigurare, care numără aproape 280 de intermediari.

Uniunea reprezintă interesele colective ale membrilor săi şi colaborează cu instituţiile publice pe aspecte care privesc piaţa de brokeraj de asigurare şi consumatorul de produse de asigurare.

UNSICAR este membru cu drepturi depline a BIPAR (Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Reassurances), organizaţie internaţională înfiinţată în 1937 care reuneşte asociaţiile profesionale naţionale ale intermediarilor în asigurări şi care este principalul partener de dialog cu intermediarii de asigurări pentru pentru instituţiile europene de reglementare.

Patronatul Roman al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare (PRBAR) a fost înfiinţat în anul 2017. Principalul obiectiv al PRBAR constă în organizarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu orice alte entităţi, autorităţi, instituţii publice, în raport cu obiectul şi scopul ei de activitate şi în acord cu prevederile legale.