Avocatul Poporului: Adoptarea într-o singură şedinţă de Guvern a 25 de ordonanţe de urgenţă, o gravă abatere de la Constituţie

NewMoney 05/02/2020 | 11:37 Ştiri
Avocatul Poporului: Adoptarea într-o singură şedinţă de Guvern a 25 de ordonanţe de urgenţă, o gravă abatere de la Constituţie

Avocatul Poporului consideră că adoptarea, într-o singură şedinţă de Guvern, a 25 de ordonanţe de urgenţă este o gravă abatere de la normele art. 115 din Constituţie, referitor la delegarea legislativă. 

„Avocatul Poporului consideră că adoptarea într-o singură şedinţă de Guvern a unui număr de 25 de ordonanţe de urgenţă este nu doar fără precedent, ci o gravă abatere de la normele art. 115 din Constituţie, Guvernul substituindu-se practic Parlamentului”, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de instituţie.

Una dintre prevederile articolului 115, este cea conform căreia ”Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora”.

Conform sursei citate, la momentul adoptării lor, unele acte normative erau deja în procedură parlamentară, urmând să fie votate de “unica autoritate legiuitoare a ţării”, aşa cum este definit Parlamentul de către Constituţie.

De asemenea, au lipsit avizele Consiliului Legislativ şi ale Consiliului Economic şi Social, deşi există o obligaţie legală fermă privind existenţa acestora anterior adoptării unei ordonanţe de urgenţă.

„Avocatul Poporului îşi rezervă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu excepţii de neconstituţionalitate privind acele ordonanţe de urgenţă care aduc atingere direct sau indirect drepturilor fundamentale şi cele care încalcă decizii anterioare ale Curţii Constituţionale”,  scrie în comunicat.

Lista ordonanțelor de urgență adoptate în ședința de Guvern:

 1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare;
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020;
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional;
 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative;
 9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027;
 10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid;
 11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020;
 12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021;
 13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE;
 14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate;
 16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare;
 17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;
 18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare;
 19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare;
 20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;
 22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
 23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
 24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval;
 25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale.