Are 32 de ani și a pariat totul pe turism

Senica Micu 01/03/2019 | 12:21 Oameni
Are 32 de ani și a pariat totul pe turism

După mai bine de un deceniu pe piața locală a turismului, Hello Holidays își diversifică strategia de business. Rezultatul așteptat: o creștere cu 40% a cifrei de afaceri.

Acest articol a apărut în numărul 59 (18 februarie – 3 martie 2019) al revistei NewMoney 

Nu împlinise 14 ani când a vizitat pentru prima oară un târg de turism, organizat în Constanța. Cel mai mult au fascinat-o atunci standurile turcești, unde se țineau petreceri „spectaculoase“, așa cum adolescenta Mădălina Balaiban nu mai vă­zuse. Acela a fost momentul în care a știut că tu­rismul înseamnă pentru ea „dra­­goste pe viață“ și că nimic nu o va face să se răz­gân­­dească. „Îmi plăcea atmosfera de târg, simțeam bucuria care pulsa acolo“, măr­tu­risește ea.

Pentru că primele lecții de antreprenoriat le-a învățat chiar în familie (părinții au o companie de transport în Râmnicu Vâlcea, orașul său natal), schițarea unui plan de business, încă de când se afla pe băncile facultății, a venit cumva natural. Avea 20 de ani, era studentă la Turism, și a pus ba­­zele propriei agenții de turism, rede­numită între timp Hello Holidays. Primul pas important: a început să vândă va­canțe către Grecia și Turcia, cu transport cu autocarul.

CREȘTERI PAR AVION. 12 ani mai târziu, se pregătește pentru un alt mare pas, des­pre care spune că, împreună cu alte mă­suri pe care le va lua în 2019, îi va aduce o creștere de 40% a afacerii. „Anul acesta, am luat locuri pe zborurile charter pentru Turcia și Grecia“, adaugă ea. În cazul trans­portului terestru, lucrează cu propriile autocare, după ce în 2013 a înființat Hello Holidays Transport, ca o completare la businessul existent. Și în cazul avioanelor, an­treprenoarea ia locuri în garanție, așa cum fac toți cei care au agenții de turism.

Modelul de business aplicat de Mădă­lina Balaiban – turism și transport, în ace­lași timp – e practicat și de alți jucători din turismul local, cum ar fi Dragoș Anastasiu, proprietarul grupului Eurolines, unul dintre cei mai mari operatori ai pie­ței. Ca o paranteză, acesta a anunțat la finalul anului trecut că va dezvolta un nou brand de agenții de turism, TravelBrands, urmând să ajungă în următorii doi ani la 40 de unități. Pentru că loc de creștere mai există în piață.

„La nivel de ansamblu, turismul românesc este pe un trend pozitiv. Profitabilitatea sectorului este estimată să ajungă la peste 200 de milioane de lei în acest an (2018, n.r.), un nivel dublu față de acum șapte ani“, scriau analiștii de la KeysFin într-un raport dedicat acestui sector, pu­blicat anul trecut.

Pe de altă parte, o analiză din 2018 a organizației internaționale World Travel & Tourism Council plasează România pe locul 66 în lume din punctul de vedere al valorii contribuției directe absolute a tu­ris­mului la PIB (3 miliarde de dolari), la mare distanță de media Uniunii Europene, de 23,8 miliarde de dolari, sau de cea înregistrată la nivel global, de 21,5 miliarde de dolari.

Privind însă acest indicator din punctul de vedere al ponderii sale în PIB (1,4%), potrivit KeysFin, dife­rențele se atenuează semnificativ, atin­gând aproape jumătate din media de 3,9% din UE și de 3,1% la nivel global.

În cazul Hello Holidays, un avans ne­așteptat s-a înregistrat anul trecut, când numărul circuitelor a crescut de 15 ori, iar activitatea s-a dezvoltat considerabil. „În 2018, am lărgit foarte mult activitatea pe circuite. Dacă înainte fă­ceam 10 circuite pe an, anul trecut am ajuns la 150“, de­taliază antrepre­noa­rea. Cu o scurtă pre­cizare: această creș­tere s-a datorat, printre altele, și faptului că mulți dintre clienții unor agenții care și-au anunțat insolvența, cum este cazul Omnia Turism, au fost re­distribuiți.

DESTINAȚII PROFITABILE. Cu o echipă de 25 de persoane, despre care Mădălina Balaiban spune că ajunge și la 60 în pe­rioada verii, adică în plin sezon estival, Hello Holidays s-a apropiat, anul trecut, la un rulaj de patru milioane de euro, în timp ce Hello Holidays Transport a înre­gistrat aproximativ 753.000 de euro.

Apropo de veniturile agențiilor de turism, trebuie subliniat faptul că acestea lu­crează la comision, care poate varia de la câteva procente până la câteva zeci de procente.

În ceea ce privește anul în curs, creș­terea de 40% despre care vorbește ar urma să vină și pe fondul includerii în ofertă a unor noi destinații – între care ță­rile nordice ocupă un loc special –, precum și al unor investiții de aproximativ 700.000 de euro în flota firmei de transport, care ajunge astfel la șapte autocare.

Deși spune astăzi că a învățat să facă business din mers, cu entuziasmul tine­reții, Mădălina Balaiban admite că un rol important l-au avut părinții, care au sprijinit-o încă de la început. De exemplu, pri­mul dintre cele două sedii în care func­ționează astăzi în București a fost cum­părat de părinții ei, ceea ce a scutit-o de varianta unei chirii. Părinții au sprijinit-o și în ac­cesarea primului credit, de 10.000 de euro, bani necesari pentru a se lansa în afaceri, în 2007.

Cu bune și cu rele. În drumul ei până aici, cele mai mari pro­vocări sunt legate de anii de criză – „deși era concurență, iar eu nu aveam experiență, nu stăteam pe gânduri și luam deciziile imediat, altfel, nu aș fi ajuns aici“ – și de anul în care a decis să se rebran­duiască. „Când am în­ființat agenția de tu­rism, am numit-o după compania părinți­lor mei: Vilextur Travel. Practic, am adău­gat cuvântul Travel. Mai târziu, ca să nu apară confuzii între compania mea și a pă­rinților mei, am rebranduit-o Hello Holidays, ceea ce a trezit în­trebări printre clienți și o muncă în plus pentru mine, fiind un nume nou. Se întâmpla în 2011“, detaliază Mădălina.

Și tot o provocare s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, găsirea unor șoferi po­tri­viți pentru firma de transport. „Nu se mai găsesc șoferi”, punctează ea scurt. Un subiect pe care promite să-l detalieze cu altă ocazie, mai ales că, orice ar fi, autoca­rele pe care le deține vor continua să ducă turiștii în vacanțe, cele mai multe fiind, la fel ca acum mai bine de un deceniu, în Turcia și în Grecia.


FOTO: Laszlo Raduly / NewMoney

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.