ANAF atrage atenţia că se solicită bani în numele instituţiei. Unui contribuabil i s-au cerut peste 2.000 de dolari

Andrei Dumitru 13/03/2023 | 13:59 Ştiri
ANAF atrage atenţia că se solicită bani în numele instituţiei. Unui contribuabil i s-au cerut peste 2.000 de dolari

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, luni, că se solicită bani în numele instituţiei, fiind înştiinţată de către un contribuabil căruia i s-au cerut peste 2.000 de dolari, în criptomonede. Instituţia precizează paşii unei verificări a situaţiei fiscale personale şi actele care pot fi emise. De asemenea, recomandă cetăţenilor să fie atenţi la elementele de identificare pe care trebuie să le conţină orice hârtie oficială emisă de instituţie.

”ANAF, la sesizarea unui contribuabil, a identificat următoarea situaţie: o persoană folosea, fără drept, o calitate oficială – inspector superior ANAF – şi solicita sume de bani în numele instituţiei. Solicitarea frauduloasă a fost transmisă de pe o adresă de email care nu aparţine instituţiei, [email protected]. Prin email s-au transmis: un termen limită pentru depunerea banilor, suma solicitată (2178 USD!) precum şi metoda de plată: crypto monede”, a transmis, luni, ANAF, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că, aceste elemente, nespecifice unei instituţii de stat, au dat de gândit contribuabililui, care a contactat administraţia fiscală din raza domiciliului, ceea ce este, de fapt, singura acţiune recomandabilă în situaţia în care orice contribuabil are suspiciuni cu privire la situaţia fiscală proprie.

”Menţionăm că orice persoană fizică ce urmează a fi supusă verificării situaţiei fiscale personale va primi un aviz de verificare, care cuprinde temeiul juridic al verificării, data de începere a verificării, perioada ce urmează a fi supusă verificării, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării (amânarea se poate solicita o singură dată, pentru motive justificate), solicitarea de informaţii şi înscrisuri pentru verificare, solicitarea de depunere a declaraţiei de patrimoniu şi de venituri”, precizează instituţia.

De asemenea, orice aviz ANAF va conţine:

  • rubrica „persoana de contact” care se completează cu numele şi prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat;
  • menţiunea că la data începerii verificării situaţiei fiscale personale, persoana fizică este invitată să se prezinte la sediul (locul unde se va desfăşura verificarea situaţiei fiscale personale) organului fiscal emitent al avizului, cu precizarea adresei acestuia.

”Avizul de verificare este comunicat persoanei fizice cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii verificării situaţiei fiscal personale, prin modalităţile stabilite la art. 47 din Codul de procedură fiscală. Odată cu avizul de verificare, persoana fizică este înştiinţată asupra drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege ce-i revin în desfăşurarea procedurii de verificare a situaţiei fiscalepersonale”, a mai precizat instituţia.

Potrivit ANAF, la data începerii verificării situaţiei fiscale personale sau cu ocazia primei întâlniri, organul fiscal va prezenta persoanei fizice verificate legitimaţia şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului fiscal.

”ATENŢIE! Eventualele sume de plată (creanţe fiscale) pot rezulta doar ca urmare a derulării unei verificări a situaţiei fiscale personale, acestea fiind evidenţiate în actul administrativ fiscal (decizie de impunere) emis de organul de verificare şi comunicat persoanei fizice verificate”, a mai precizat instituţia.