Alianțele secrete din Orientul Mijlociu

Mimi Noel 03/03/2017 | 18:31 Global
Alianțele secrete din Orientul Mijlociu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dacă pacea rămâne un obiectiv îndepărtat în Orien­­tul Mijlociu, războiul este un teren cât se poa­­te de fertil pentru business, dincolo de ostilități.

În cei 30 de ani de când lucrează în serviciile de in­­formații israeliene, Shmuel Bar (62 de ani) a ajuns să înțeleagă în profunzime hermeneutica te­­ro­­rismului. Preluând tehnicile de analiză literară ale criticilor Bibliei sau ale erudiților care in­­ter­­pre­­tează Coranul, Bar reușește să identifice acele fraze cu caracter reli­gios și limbajul distinctiv la care recurg atentatorii sinucigași în înregistrările video. „Pentru victorie este nevoie de răbdare“ es­­te una din­­tre afirmațiile recurente din decla­­ra­­ții­­le de mar­­­­tiriu ale recruților Hamas (organizație palesti­­nia­­nă islamistă consi­de­rată teroristă, n.r.). În timp ce adepții Al-Qaeda pre­feră, de pildă, in­­vo­­cări de tipul „Allah, numără-i, ucide-i și nu-l cru­­ța pe niciunul dintre ei“.

BIG DATA vs. TERORISM. Bar a părăsit serviciul gu­­­­vernamental în 2003 într-un context în care tero­­ris­­mul internațional prolifera. A sesizat o oportunitate de business. A fondat compania IntuView, un soi de versiune israeliană a Palantir Technologies, compania de software din Palo Alto care oferă analize de Big Data și colaborează cu serviciile america­­ne de securitate, CIA, NSA, FBI (fondată tot în 2003). Genul de business care sapă după informații adânc și mai ales în zonele întunecate ale internetului.

Folosind resursele extrem de calificate recrutate din hub-ul tehnologic de la Herzliya (oraș din nordul Tel Aviv-ului), Bar și-a folosit expertiza de analist lingvistic pentru a contribui la dezvoltarea unor algoritmi customizați capabili să trieze nesfârșitul flux de mesaje din rețelele sociale în care se stre­­coa­­ră și amenințările teroriste. A vândut acest serviciu poliției, poliției de frontieră și în general co­­mu­­nității de informații din Europa și SUA.

Dar nu doar țările de pe cele două continente s-au arătat interesate. În urmă cu doi ani, s-a trezit cu un e-mail venit din senin. Era o invitație făcută de un înalt oficial din Arabia Saudită de a participa prin Skype la o discuție despre un posibil proiect. Sa­­u­­di­­ții auziseră de tehnologia lui Bar și voiau să îi ajute să-i găsească pe teroriști. Era însă nevoie de un truc: Bar trebuia să înființeze o firmă interme­­dia­­­­ră pentru a ascunde că IntuView este o compa­­ni­­e isra­­eliană. Așa a luat naștere IntuScan, o tehnolo­­gie capabilă să-i localizeze pe jihadiștii sau­­diți prin pro­­cesarea a patru milioane de postări zilnice pe Facebook și Twitter. Ulterior, scanarea s-a extins și asupra în­­tre­­gii co­­mu­­ni­­cări publice despre familia re­­ga­­lă sau­­di­­tă.

„Nu am fost eu cel care i-a căutat, ei au venit la mi­­­­­­ne“, spune cumva amuzat Bar, referindu-se la aceas­­­­tă neașteptată întorsătură în viața sa. „Dacă es­­te vorba despre o țară care nu este ostilă Israelului, o vom ajuta“, ține să precizeze Bar, admițând tot­­o­­da­­­­tă că se vede în mod regulat cu saudiții și cu re­­pre­­zen­­tanți ai altor guverne din Golful Persic la evenimente private sau conferințe. Colaborările și schimburile comerciale în materie de tehnologie și inte­­lli­­gence dintre Israel și câteva state arabe sunt în plină dezvoltare, chiar dacă angajații sau companiile implicate vorbesc foarte rar în mod oficial despre asta.

Frica, sursă de bani. Pacea pare încă departe de Orientul Mijlociu. Iar genul acesta de co­­la­­borări nu înseamnă că războiul s-a în­­cheiat, ci sunt semnul unui amestec de interese generat de temeri comune: un posibil atac din par­­tea Iranului, terorismul jihadist, insurgențe pe plan intern, o eventuală retragere a SUA din regiune.

IntuView deține licență de export și se bucură de sprijinul deplin al guvernului israelian pentru a aju­­ta orice țară care se confruntă cu acest gen de ame­­nin­­țări. Sunt excluse Siria, Liban, Iran și Irak. În schimb, pe­­tro­­sta­­te precum Arabia Saudită sunt fe­­ri­cite să plă­­teas­­că oricât pentru acest ajutor.

Iar securitatea cibernetică este o zonă predilectă de colaborare. În 2012, când hackerii au spart sistemul de securitate al companiei petroliere saudite Aramco, firmele israeliene au fost solicitate pen­­tru a debloca situația. Unele oferă servicii permanente intermediate de companii offshore, spune Erel Margalit, parlamentar israelian și proprietarul unui fond de investiții de mare risc. Și acest gen de co­la­borări se vor extinde, după cum apreciază Rudy Giuliani într-un interviu acordat în Israel la sfârșitul acestei luni, unde s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Și le văd depășind zona ciber­­ne­­tică“, adăuga fostul primar al New Yorkului, ac­­tu­­al­­­mente consilier prezidențial pe probleme cibernetice.

Evident că oficialii saudiți refuză să vorbească des­­chis despre posibilele legături cu Israelul. Setul de întrebări trimis de Bloomberg Businesweek pentru acest articol ministrului saudit de interne și Ambasadei saudite de la Washington a rămas fără răs­­puns. O sursă din Riad, care a preferat anonima­­tul, a negat orice legătură comercială între cele do­­uă țări, invocând faptul că, atunci când cumpără teh­no­­logie militară de orice tip, Arabia Saudită o fa­­ce doar în baza tratatelor comerciale încheiate cu ță­­­­rile prietene care pot dezvolta tehnologia res­­­­pec­­ti­­vă și dețin licență de export din par­tea guvernelor lor. Iar Israelul, din câ­­te știe toată lumea, nu are re­­lații ofi­­cia­­le comerciale cu regatul saudit, a reamintit sursa.

Embargoul arab impus la nivel oficial Israelului oda­­tă cu fondarea sa în 1948 impune ca orice afacere între Is­­rael și statele arabe să fie făcută la ne­­­­gru, camuflată într-o suveică de com­­panii in­­termediare înregistrate în alte țări. Doar că volumul și aria businessurilor pe care le acoperă companiile de profil isra­­eliene în cele șase sta­­te arabe din Golf devin tot mai greu de camuflat.

UNDERCOVER. Prin fir­­me-fațadă, în Golf, companiile israeli­­e­­ne acoperă o arie variată de business – de la infrastructură de protecție, securitate ciber­netică până la colectare de intelligence sau desalinizare.

„Toate companiile mari israeliene, dar și cele mici fac afaceri aici (în Golf, n.r.)“, a declarat fără mul­­te detalii despre companii Shabtai Shavit, fost director general al Mossad (serviciul de informații externe al Israelului, n.r.) între 1989 și 1996, în prezent pre­­șe­­din­­tele Athena GS3, firmă care oferă servicii de se­­curitate și intelligence. Discreția este extrem de prețioasă când vine vorba de tran­­zacții cu arme.

La fabrica Elbit Systems of America din New Hamp­­­­shire, filială a Elbit Systems, cea mai mare companie israeliană care furnizează echipamente militare, exis­­tă o pro­­ce­­du­­ră specială când poten­țialii clienți sunt din Kuweit, Qatar sau din Arabia Sau­­di­­tă, mărtu­­risesc angajații. Sunt scoase ori­­ce indicii, semne, in­­scripționări în ebraică, nu­­mele angajaților sunt ascunse, după cum măr­­tu­­risește Richard Wolfe, care a lucrat aici timp de 15 ani concepând lentile pentru diverse sisteme optice pe care fabrica le produce.

Vânzările Elbit către Arabia Saudită au atras însă atenția în urmă cu doi ani, când unul dintre teh­­ni­­cie­­nii fabricii, Chris Cramer, și-a pierdut viața în mod misterios într-o deplasare în regatul arab. Potrivit unei postări a acestuia pe Facebook, a fost tri­­mis să asiste armata saudită în timpul unor trageri demonstrative cu noul sistem de țin­­­­tire care echipează rachetele TOW. Cramer lucra de 12 ani pentru Elbit și a făcut parte din echipa care a dezvoltat sistemul. A fost găsit mort în camera de hotel, cu o zi înainte de a reveni în SUA. Po­­­­­­­­liția sau­­di­­tă susține că este vorba de o sinuci­­de­­re, versiune pe care familia lui Cramer o respinge. În cadrul unei adrese trimise Israelului, Elbit nu a dorit să specifice ce făcea mai exact Cramer în Ara­­bia Sau­­di­­tă, ci doar că a lucrat pe un „proiect ame­­ri­­can“ care nu implică tehno­logie israeliană. E-mailul saudiților a sunat așa: „În legătură cu moar­tea cetă­­țea­­nului ame­­rican, există aspecte penale și juri­dice. Guvernul saudit nu a intervenit în acest caz și l-a în­­cre­­din­­țat organis­­melor de anchetă pe­­na­­lă și ju­­di­­ciară pen­­tru a ana­liza și decide conform legislației sta­tului sa­­udit“.

DIPLOMAȚIA TEHNOLOGIEI. Premierul israelian Benjamin Netanyahu își presară adesea discursurile cu glume în care spune că sunt trei motive pentru ca­­re arabii sunt interesați de Israel as­­tăzi – „tehnologie, teh­­no­­logie, tehnologie“. Nu se traduce în­­să și în business la vedere dintr-un motiv mai presus de ce­­le trei amin­tite: conflictul palesti­­nia­­no-israelian. Coopera­rea în Golf nu va pu­­tea căpăta cu adevărat amploare până când Netanyahu nu va accep­­ta să semneze un acord de pa­­ce, crede Riad al Khouri, director în cadrul Geo­­Eco­­no­­mi­­ca, o firmă iordaniană de ana­­li­­ză politică. Con­­flic­­tul istoric se poate oricând în­­ră­­u­­tă­­ți. Donald Trump a decis să mute ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, iar David Friedmann, nominalizat să fie no­­ul ambasador al SUA în Israel, a anun­­țat că do­­rește să lucreze de la Ierusalim, „ca­­pi­­­­tala eter­­nă a Is­­raelului“. Cum era de așteptat, reacția de partea pa­­lestiniană nu a întârziat: Fatah a apreciat că o astfel de mișcare „va deschide por­­țile iadului“.

Mai mult, din 1 februarie, premierul israelian a pro­­­­mis că reia construc­­ți­­a unor noi așezări israeliene în Cisiordania, după o pauză de aproape 25 de ani. Intenția este de a construi încă 5.500 de lo­cuințe noi în teritoriile ocupate (Cisiordania și Gaza, n.r.). Președintele ame­­rican i-a lansat deja lui Netanyahu invitația de a veni la Casa Albă pe 15 februarie.

În ceea ce îi privește, poziția saudiților e clară: vor face pace cu Israelul atunci când acesta va face pace cu palestinienii. Oferta a fost reiterată în 2016 de înalți oficiali saudiți în întâlniri cu omologii lor israelieni desfășurate la Washington și la Ierusalim. Sunt voci care cred că, și în absența unor relații di­­­­plo­­­­matice oficiale, un parteneriat între Arabia Sa­­u­­dită și Israel s-ar putea dezvolta mai ales sub mandatul pragmaticului și vizionarului prinț moș­­te­­­nitor Mohammad bin Salman. Dar acest context favorabil s-ar putea schimba radical dacă Trump și Netanyahu vor provoca prin deciziile lor o nouă Intifida palestiniană.

În prezent, vârful de lance al premierului israelian pentru cooperare regională este Ayoob Kara (61 de ani), parlamentar cu origini mixte – arabe și israeliene – și membru al cabinetului. Un radical în pri­­vința păcii cu palestinienii, Kara împărtășește visul (sau fantezia, cred unii) partidului Likud de a normaliza relațiile cu statele arabe, fără însă a eli­­bera teritoriile palestiniene din Cisiordania.

PRAGMATISM. Israelul și Iordania lucrează la un proiect menit să revigoreze regiunea părăsită unde se întâlnesc Israelul, Iordania și Arabia Saudită și unde Moise i-a condus pe israeliți după 40 de ani de rătăcire prin deșert. Kara cre­­de că și Arabia Saudită se va implica în pro­­iect în cele din urmă, tocmai pen­­tru că, la schimb, își dorește (prea mult) tehno­­lo­­gia is­­raeliană și pentru că, la un moment dat, vor să eva­­­­cueze din curtea lor problema pa­­lesti­­nia­­nă.

Proiectul presupune cea mai amplă colaborare pu­­blică între Israel, Iordania și partea palestiniană. Bo­­te­­zat „Proiectul de transport Marea Roșie-Marea Moar­­tă“, pla­­nul constă în construcția unei conducte de de­­sa­­linizare și transport în valoare de 10 miliarde de dolari, realizată la peste 400 de metri adâncime și care va filtra apa din cele două mări. Con­­struc­­ția va începe în 2018 și va livra apă potabilă și electricitate celor trei părți implicate. Proiectul ar pu­­tea astfel rezolva conflictele gene­rate de resursele de apă potabilă. Iordania, Israel, Cisiordania și regiuni din Arabia Saudită, Liban și Siria sunt toate dependente de o rețea hidrografică limitată care nu le poate acoperi necesarul.

Pentru a-și lărgi și îmbunătăți relațiile cu statele arabe din Golf, premierul Netanyahu mai apelează și la alte ajutoare – avocatul său personal, Yitzhak Mol­­cho, sau fostul ambasador la ONU, Dore Gold. Dar Kara este unic în felul său. Este singurul arab din Cabinetul lui Netanyahu, se întâlnește constant cu diplomați arabi și oameni de afaceri din Cairo, Casablanca, Geneva sau New York. Kara spune că există, de pildă, interes pentru construirea unei a doua conducte de țiței prin Marea Roșie. Prima con­­duc­­tă are o lungime de 257 km, face legătura între portul Eliat de la Marea Roșie și portul medi­teraneean Ashkelon și are deja 50 de ani, fiind con­­stru­­­ită în parteneriat cu șahul Iranului. Eliat–Ashkelon ocolește Canalul Suez și reduce costul de transport al țițeiului către Europa și America de Nord. Când șahul a fost îndepărtat de la putere în 1979, Israelul a rămas unic proprietar al conductei.

STEALTH-BUSINESS. În acest moment, trebuie ca totul să rămână sub radar, atrage atenția Sha­­vit. Este și un modus operandi adoptat de an­­tre­­prenorul în serie Mati Kochavi (54 de ani) ca­­re a fondat mai multe companii high-tech în do­­meniul securității, în special după atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA. Una dintre ele, 4D SecuritySolutions cu sediul în New Jersey, a fur­­nizat, de pildă, sistemele de mo­­ni­­to­­rizare în aeroporturile din New York.

Kochavi și-a oferit serviciile companiilor sale și li­­derilor din Emiratele Arabe Unite și Abu Dhabi. Nici măcar nu a ascuns faptul că, în mare parte, an­­ga­­jații și tehnologiile sale provin din Israel. A fost asi­­gurat că nu este un impediment atât timp cât con­­tractorii nu au sediul înregistrat în Israel. În rea­­li­­tate, expertiza Israelului în materie de securitate a fost întotdeauna pre­­țuită în țări care se confruntă cu ame­­nințări similare.

Kochavi a reușit să vândă guvernului Emi­­ra­­telor Arabe Unite ceea ce a fost socotit la momentul res­­pectiv cel mai complex sistem integrat de securitate din lume. Între 2007 și 2015, compania AGT International controlată de Kochavi și cu sediul în Zürich a instalat mii de camere, senzori și cititoare de plăcuțe de înmatri­­cu­­lare pe toată frontiera inter­na­­țio­­nală de aproape 1.000 de kilometri a Emiratelor Ara­­be și pes­­te tot în Abu Dhabi. Kochavi a reușit să ges­­tio­­ne­­ze proiec­­tul din SUA și din Elveția, dar artizanul întregii ope­­ra­­țiuni era de fapt o companie din Israel, Logic In­­dus­­tries. De do­­uă ori pe săptă­­mâ­­nă, un Boeing 737 decola de pe Aeroportul Ben Gurion, ateriza în Ci­­pru sau în Iordania pentru a avea acope­rire din punct de vedere politic, apoi, la o distanță de trei ore, ate­­riza la Abu Dhabi având la bord zeci de ingineri is­­ra­­elieni, mulți dintre ei foști angajați ai serviciilor de securitate.

În 2014, AGT împreună cu 4D a încheiat un par­­te­­ne­­riat cu Mobility, furnizorul saudit de telefonie mo­­bilă, pentru realizarea și implementarea unui pro­­iect de management al mulțimii. Proiectul era con­­ceput pentru gestionarea celor pes­­te trei milioane de musulmani care inundă orașul sfânt Mecca în cadrul pelerinajului anual de cinci zile. Chiar dacă Ministerul de Interne saudit limitează numărul celor care pot intra în Mecca, for­­țele de poliție nu au cum să-i în­­toar­­că din drum pe pe­­le­­rinii care reușesc să ajungă în oraș, fără permis. Ceea ce în­­seamnă că afluxul de pelerini trebuie controlat, cu mult înainte, pe traseu.

Chiar dacă sistemul propus de AGT-4D a obținut cel mai mare scor dintre proiectele care au licitat pentru obținerea contractului, în cele din urmă, pro­iectul a fost realizat și implementat anul trecut de către firma unor ingineri de la Universitatea saudită King Fahd. Israelienii acuză, neoficial desi­gur, că ideea le-a fost furată.

În ciuda embargoului, companiile înființate în Eu­­ro­­pa și SUA de Kochavi au folosit ingineri israelieni pentru a instala în Emirate infrastructură de securitate în va­loa­re de 6 miliarde de dolari. Este doar una dintre cifrele afacerilor care se fac sub ra­­dar în Orientul Mijlociu, între state ca­­re, la nivel oficial, se află pe părți opuse ale baricadei.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Big data=big deal„][vc_column_text]Știința informațiilor și prelucrarea lor cât mai precisă sunt un nou El Dorado pentru startup-uri din toate colțurile lumii.[/vc_column_text][vc_column_text]HERMENEUTICĂ HIGH-TECH. IntuView, fondată în 2003 de Shmuel Bar, este specializată, printre altele, în descifrarea codurilor operaționale și decriptarea mesajelor fundamentaliștilor islamici și mai ales ale jihadiștilor.

DUPĂ MOSSAD. Athena GS3, condusă de un fost șef al Mossad, Shabtai Shavit, livrează software de securitate, folosite cu predilecție de serviciile de informații.

VETERANII. Compania AGT International, controlată de Mati Kochavi, angajează zeci de foști ofițeri din armata israeliană, din Mossad și din Shin Bet (serviciul israelian intern de securitate).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 


Articol preluat din BloombergBusinessweek

de Jonathan Ferziger și Peter Waldman; adaptare de Mimi Noel

FOTO: Guliver / Getty Images

Are o experiență de peste zece ani în jurnalism. A început la agenția națională de presă Rompres, iar în 2006 s-a alăturat echipei care se ocupa de ediția în limba română a publicației americane BusinessWeek. În 2007, a completat echipa de jurnaliști care pornea revista de afaceri Money Express. Domeniile acoperite au variat, de la retail la FMCG, farma, fonduri de investiții, fuziuni și achiziții, IT&C. A realizat interviuri cu cei mai proeminenți oameni de afaceri români, antreprenori locali, dar și cunoscuți oameni de afaceri străini, precum directorul executiv al Microchip, Steve Sanghi, sau fostul director executiv al Sony America, Michael Schulhof. Mimi Noel lucrează ca Account Manager la AMICOM din 2012. La NewMoney, se ocupă de subiectele internaționale.