Alianța Unitatea de sânge aduce în atenția publică importanța majoră a transfuziilor de sânge

NewMoney 24/10/2023 | 14:19 Ştiri
Alianța Unitatea de sânge aduce în atenția publică importanța majoră a transfuziilor de sânge

Unitatea de sânge (www.unitateadesange.ro), alianță care a luat naștere în anul 2022, cu misiunea de a regândi, inova și optimiza gestionarea sângelui în România, readuce în atenția publică importanța majoră a transfuziilor de sânge, într-un context în care instituțiile Uniunii Europene (UE) revizuiesc legislația UE care reglementează calitatea și siguranța sângelui și a componentelor sanguine (Directiva UE privind sângele), precum și legislațiile conexe privind țesuturile și celulele.

Cu sprijinul asociațiilor de pacienți, pacienților, experților, centrelor de transfuzie sanguină, societăților medicale și autorităților din România, coaliția Unitatea de sânge a lansat astăzi documentul de poziție intitulat “Adaptarea realității europene la contextul național pentru optimizarea sistemului de transfuzie sanguină din România în beneficiul pacienților”, cu scopul de a oferi o perspectivă comprehensivă asupra principalelor aspecte ale inițiativei europene și de a sublinia importanța și relevanța acesteia pentru optimizarea sistemului de transfuzie sanguină din România. Documentul de poziție explorează în detaliu contextul actual al sistemului de transfuzii, semnalând modul în care armonizarea cadrului legislativ la nivel european poate contribui la creșterea eficienței, transparenței și calității serviciilor de transfuzii în cadrul statelor membre, într-un efort comun pentru îmbunătățirea sănătății și calității vieții pacienților.

Demersul actual este o inițiativă a alianței Unitatea de sânge, cu sprijinul Societății Române de Hematologie (SRH), Societății Naționale de Transfuzie Sanguină din România (SNTSR), Institutului Național de Transfuzie Sanguină Bucureşti (INTS), Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Centrului de Transfuzie Sanguină București, Centrului Regional de Transfuzii Constanța, Bristol Myers Squibb.

“Demersurile realizate de Unitatea de sânge vor conduce la dezvoltarea unui sistem modern de transfuziologie cu beneficii pe termen mediu și lung pentru pacienții români. De asemenea, ca medic hematolog, am susținut dintotdeauna și voi lupta în continuare pentru crearea urgentă a școlii românești de medicină transfuzională, element determinant pentru un sistem de transfuzii modern, optimizat, capabil să susțină eficient cererea și oferta”, a declarat Prof. Dr. Daniel Coriu, Președintele Colegiului Medicilor din România și Președinte al Societății Române de Hematologie.

“În calitate de director CRTS, expert coordonator în cadrul Ministerului Sănătății, medic și om, mi-am exprimat susținerea față de Unitatea de sânge în speranța că vom putea contribui și mai departe, dar și accelera, în echipă, optimizarea utilizării tratamentului transfuzional în spitalele din România, inclusiv prin introducerea principiilor de management al sângelui pacienților, în colaborare cu medicii clinicieni, astfel încât, accesul la tratamentul transfuzional adecvat și la timp al pacienților cu nevoi cronice transfuzionale să se îmbunătățească.”, a declarat Dr. Alina Mirella Dobrotă, Expert coordonator – Ministerul Sănătății – sânge și componente sanguine, Director al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanța.

“Tratarea fiecărei picături cu respect pentru viața pacienților, cu recunoștință pentru generozitatea donatorilor, cu eficiență și eficacitate pentru sistemul medical înseamnă găsirea unei formule optime de utilizare. Abordarea inovației în context european are la bază sesiunile de lucru anterioare ale coaliției Unitatea de sânge, precum și whitepaper-ul lansat în 2022 care conține recomandări și acțiuni concrete pentru optimizarea sistemului de transfuzie sanguină din România”, a declarat Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb România.

Pe de altă parte, noul regulament SoHO (Substances Of Human Origin – Substanțe de Origine Umană) vizează stabilirea standardelor de siguranță și calitate pentru aceste substanțe de importanță vitală, inclusiv sângele, la nivel european. Printre obiectivele acestuia se numără sprijinirea unor standarde înalte de siguranță și calitate bazate pe norme tehnice actualizate, îmbunătățirea armonizării între statele membre UE, facilitarea schimbului european și îmbunătățirea accesului pacienților la terapiile de care au nevoie, îmbunătățirea pregătirii în caz de criză și introducerea unor măsuri care să sprijine rezistența aprovizionării.

Implementarea acestui regulament ar trebui să fie realizată într-o abordare integrată care să ia în considerare recomandările din documentul de poziție lansat de Unitatea de sânge din 2022. În acest sens, au fost identificate mai multe zone prioritare.

Conștientizarea și disponibilitatea donatorilor au o importanță majoră, într-un context în care Regulamentul SoHO urmărește protejarea donatorilor și pacienților prin stabilirea standardelor de siguranță și calitate. Totodată, implementarea eficientă a recomandărilor ar contribui la creșterea conștientizării și disponibilității donatorilor într-un mod sigur și sustenabil.

Mai mult decât atât, infrastructura de colectare și procesul de donare necesită optimizare, iar îmbunătățirea infrastructurii și procesului de colectare în conformitate cu recomandările din documentul de poziție ar contribui la asigurarea standardelor cerute de Regulamentul SoHO pentru siguranța donatorilor și a pacienților.

Nu în ultimul rând, modernizarea infrastructurii și echipamentelor, crearea unei discipline medicale specializate în transfuzii, implementarea de registre naționale și digitale ar sprijini obiectivul Regulamentului SoHO de a îmbunătăți accesul pacienților la terapiile de care au nevoie și de a facilita schimbul transfrontalier de SoHO. În plus, implementarea strategiilor pentru reducerea timpilor de așteptare și eficientizarea utilizării resurselor se încadrează în eforturile de a optimiza aprovizionarea cu SoHO în situații normale și de criză, așa cum propune Regulamentul SoHO.

Prioritizarea acestor aspecte este cu atât mai importantă cu cât, în data de 12 septembrie 2023, Parlamentul European (PE) a marcat un moment important pentru conturarea prezentei legislații, întrucât a inclus, în mod oficial, în raportul său un considerent care face referire la gestionarea sângelui pacientului (PBM – Patient Blood Management) și care susține necesitatea ca statele membre să ia în considerare punerea în aplicare a unei abordări integrate a PBM pentru a îmbunătăți gestionarea sângelui în Europa.