Advertorial. Biofarm, primii o sută de ani

NewMoney 06/12/2021 | 10:43 Companii
Advertorial. Biofarm, primii o sută de ani

În ciuda pandemiei, Biofarm – unul dintre primii zece mari producători de medicamente din România – și-a continuat dezvoltarea, inaugurând chiar anul acesta, când împlinește un secol de activitate neîntreruptă, o fabrică de medicamente, după o investiție de peste 35 de milioane de euro.

Noua unitate, cu o suprafață utilă de peste 10.000 de metri pătrați și un flux de producție anual de trei ori mai mare decât în unitatea existentă, va asigura producerea unui portofoliu complex de produse farmaceutice și dezvoltarea acestuia cu tratamente inovative, adaptate consumatorului modern. Noua unitate va avea patru fluxuri de producție – comprimate/comprimate filmate/drajeuri, capsule moi, soluții și siropuri.

Fabrica beneficiază de echipamente și instalații de ultimă generație și de softuri de automatizare care contribuie la optimizarea producției și a fluxurilor logistice. Toate liniile de producție sunt auditate și certificate de către Agenția Națio­nală a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale conform Ghidului privind buna practică de fabricație (GMP), standardul de calitate care stabilește normele de fa­bricație a medicamentelor la nivel european. Totodată, liniile de producție sunt certificate EN ISO 9001.

Pe de altă parte, în laboratorul de ana­liză fizico-chimică există un nucleu de specialiști cu o experiență vastă, care au acces și la cursurile de perfecționare continuă pentru dezvoltarea și valida­rea metodelor analitice la standarde eu­­ropene pentru produsele Biofarm.

„Noua unitate de producție este una dintre cele mai importante investiții din industria farmaceutică a ultimilor 30 de ani. Pe o piață foarte competitivă suntem unul dintre cei mai importanți pro­ducători locali, iar finalizarea acestei unități ne va oferi posibilitatea de creș­tere a capacității de producție, dar și de cercetare și dezvoltare“, a declarat Cătălin Vicol, director general Biofarm cu ocazia inaugurării noii unități de pro­ducție. „Inaugurarea uneia dintre cele mai moderne fabrici de medicamente din România este startul nostru de a ne pregăti pentru următorii o sută de ani și de a continua să ducem mai departe misiunea începută în 1921, de a acționa mereu spre binele oamenilor”, a adău­gat Cătălin Vicol.

Performanțe

Inaugurarea fabricii vine după patru ani de performanțe financiare semnificative. În ciuda pande­miei COVID-19 și a condițiilor pieței far­maceutice locale, Biofarm a înregistrat în perioada 2017 – 2020 o creștere a cifrei de afaceri de la 170 de milioane de lei la 218 milioane de lei, iar profitul a crescut de la 36 de milioane de lei la 54 de milioane de lei, reușind astfel să își consolideze poziția în topul celor mai importanți jucători, în ciuda pande­miei de COVID 19 și a con­dițiilor pieței farmaceutice locale.

De asemenea, lichiditățile companiei au crescut de la 37 de milioane de lei în 2017, la 121 de milioane de lei în primul semestru din 2021, în condițiile în care au fost plătite dividende în valoare de aproximativ 75 de milioane de lei. Biofarm a înregistrat o cifră de afaceri de 179 de milioane de lei în primele nouă luni din 2021 și un profit net de 54,8 mi­li­oane de lei, în creștere cu 20%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, Biofarm este unul dintre cei mai importanți jucători din industria far­maceutică locală, în categoria Consumer Healthcare (CHC) aflându-se pe locul 2 din punct de vedere volumic. În valoare, Biofarm și-a consolidat vânză­rile către consumatorul final, înregistrând o creștere de 19%, raportat la pre­țul de achiziție în farmacii.

„În ultimii patru ani, piața farmaceu­tică românească a fost într-o continuă schimbare, iar pentru a ne menține trendul de creștere am înțeles că, în acest context, contribuția noastră cheie este de a dezvolta relații win-win de lun­gă durată, cu toți partenerii din ca­drul lan­țului de distribuție și strategii câștigă­toare pe brandurile Biofarm. Totodată, în această perioadă, Biofarm a trecut printr-un amplu proces de revitalizare a imaginii de brand, atât la nivel corporate, cât și pentru brandurile strategice din portofoliu, întâmpinând astfel aș­tep­tările consumatorilor din categoria Consumer Healthcare din România, care devin tot mai sofisticați și mai atenți la produsele pe care le aleg“, a spus directorul general al Biofarm.

În prezent, portofoliul Biofarm aco­peră cele mai importante arii terapeutice din divizia Consumer Healthcare (digestiv & metabolic, respirator & ORL, cardiovascular & circulator, sistem nervos), cu peste 20 de branduri reprezentative și este lider de piață din punct de vedere al volumelor în cate­goriile de re­fe­rință a șapte dintre brandu­rile sale: Bixtonim, Carmol, Colebil, Tri­ferment, Sennalax, Nervocalmin și Cavit Junior.

Următorul secol

Pe termen lung, compania Biofarm își propune să lanseze produse inovatoare care să satis­facă cele mai urgente nevoi ale consumatorului actual. Biofarm este unul dintre cei mai importanți jucători din categoria Consumer Healthcare (CHC), iar obiectivul companiei este să devină lider în termeni de volum și să fie în top 3 în termeni de valoare. Creșterea exporturilor reprezintă, de asemenea, unul dintre obiec­tivele importante ale Biofarm.

„O sută de ani de existență pe piața farmaceutică din România ne pun o res­ponsabilitate mare pe umeri: de a crește și de a inova constant. Următorul secol în­seamnă prelungirea proceselor continue de modernizare la care va contribui fiecare membru din echipa noastră. Investim constant în îmbunătățirea produselor noastre și în echipament de ul­timă generație, având o echipă extraor­di­nară de specialiști cu o experiență vastă, care au acces la cursurile de per­fec­ționare continuă pentru dezvoltarea și validarea metodelor analitice la standarde europene pentru produsele Biofarm“, nuanțează Cătălin Vicol.