Adriana Alionte, fondatoarea Shakespeare School, se pregătește să dezvolte conceptul care definește metoda de învățare a școlii și pe plan internațional

Senica Micu 29/07/2021 | 11:22 Oameni
Adriana Alionte, fondatoarea Shakespeare School, se pregătește să dezvolte conceptul care definește metoda de învățare a școlii și pe plan internațional

Pentru că online-ul este astăzi nelipsit din metoda de învățare a Shakespeare School, Adriana Alionte se pregătește să dezvolte conceptul și la nivel interna­țio­nal.

Sunt câteva aspecte pe care Adriana Alionte, fondatoarea Shakespeare School, le evidențiază atunci când vorbește despre avantajele cursurilor online de limba engleză. Unul ar fi acela că, astfel, „Metoda Shakespeare School“ ajunge în orice loc din România în care există internet. Altul are legătură directă cu modul în care poate fi condus un business – de la distanță.

„Pandemia m-a învățat să fiu «on» în busi­nessul meu. Înainte eram «in the business», implicată în toate operațiunile, eram acolo. Acum sunt «on», deleg, am creat di­verse echipe de lucru, am coordonatori de echipă. Eu sunt preocupată mai mult de vi­ziune, de strategie“, spune Adriana Alionte, aflată astăzi la Marbella, în Spania, unde intenționează să rămână în această vară.

Și tot online-ul îi creează acum și posibilitatea de a se extinde la nivel interna­țional. „Studiem în prezent extinderea în Europa. Primul pas va fi în Republica Moldova.“

Metoda potrivită

În cei aproape 19 ani de prezență în învățământul privat ro­mânesc, Adriana Alionte și-a readaptat continuu businessul la mișcările din piață cu un singur scop: să găsească metoda cea mai bună prin care copiii și adoles­cenții să învețe engleza, diferită de tot ceea ce ex­pe­ri­mentase în învățământul de stat în calitatea sa de profesoară de limba en­gleză.

Astăzi, „Metoda Shakespeare School“ are la bază teoria inteligenţelor multiple a profesorului Howard Gardner, de la Universitatea Harvard, care pornește de la ideea că nu există un singur tip de inteli­gență, ci mai multe, și că acestea nu sunt nici biologice, nici culturale, ci în strânsă conexiune cu diferitele stiluri de învățare. Altfel spus, oamenii au aptitudini diferite, care conduc spre noi tipuri de inteligențe, cum ar fi cea lingvistică, logico-matema­tică, vizuală, muzicală etc.

De exemplu, într-o clasă cu 12 copii (nu­mărul agreat de Adriana Alionte ca fiind optim în derularea cursurilor) vor exista cu siguranță copii cu „inteligențe predo­minante diferite“, ceea ce înseamnă că de­vine obligatorie dezvoltarea unui plan de lecție care să se plieze pe toate aceste tipologii.

Rezultatul? O afacere care, anul trecut, s-a apropiat de două milioane de euro (9,34 milioane de lei), cu doar 10% sub nivelul înregistrat în 2019, într-un context economic instabil, afectat de criza sani­tară. „Paradoxal, deși pandemia ne-a luat prin surprindere, noi eram pregătiți. Ne gândeam de ceva timp să lansăm cursuri și în mediul online și lucram la acest pro­iect. Când am aflat că în Italia e o situație dificilă, în februarie 2020, am făcut o șe­dință cu toți profesorii și le-am zis că, în ca­zul în care se vor închide instituțiile și în România, trebuie să ne mutăm rapid în online. La scurt timp după această ședință, s-a întâmplat și în România“, detaliază Adri­­ana Alionte.

Cursurile organizate de Shakespeare School au fost închise doar pentru 24 de ore, timp în care toată echipa școlii a avut o pregătire-fulger despre tot ce înseamnă susținerea lecțiilor în acest format, devenind singura instituție de învățământ din România care s-a readaptat într-un ritm atât de alert. „Am făcut eforturi enorme să ne supraspecializăm. Practic, profesorii s-au supraspecializat în predarea online. Iar ca să-i conving pe părinți să continue cu varianta online, le-am propus o reducere a taxei de curs cu 15%“, continuă Adriana Alionte.

Sediul din online

Odată cu pasul făcut în online, „Metoda Shakespeare School“ a ajuns în mai multe orașe mari din țară – pre­cum Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Oradea sau Constanța –, dar și în lo­ca­­lități mici, fără a se mai limita la Bucu­rești, unde funcționează patru sedii. „Practic, am deschis al cincilea sediu, pe care l-am numit «sediul online». Cu acest sediu, ne dorim să creștem numărul de cursanți din afara Bucureștiului“, adaugă Adriana Alionte.

Anual, aproximativ 3.000 de cursanți sunt înscriși la Shakespeare School – din echipa căreia fac parte astăzi 59 de anga­jați, din care 35 sunt profesori –, desfă­șurându-se atât cursuri de an școlar, care merg pe structura anului școlar de la stat, cât și cursuri intensive de vară, organizate pe module de câte două săptămâni, zilnic. De asemenea, în cadrul școlii este acope­rită toată paleta de examene Cambridge, în fiecare an fiind înscriși peste 1.200 de candidați pentru aceste examene.

Pe termen mediu și lung, antreprenoa­rea vrea să extindă „Metoda Shakespeare School“ și în plan internațional, prima intrare fiind în Republica Moldova. „Deja tatonez terenul pentru Republica Moldova, dar nu exclud pe mai departe și alte țări, precum Spania și Italia. Am studiat pu­țin și piața din China, unde e o nevoie enormă de profesori de engleză. Ca și in­vestiție, ca să intrăm într-o piață euro­peană, de exemplu, am calculat un buget de câteva mii de euro pentru început, în campaniile de promovare pe Facebook și Google“, detaliază Adriana Alionte. La mo­dul general, potrivit spuselor sale, inves­tițiile în digitalizare au fost de aproximativ 30.000 de euro în ultimul an.

O altă direcție de business despre care vorbește astăzi antreprenoarea este cea a cursurilor online pentru adulți, Shakes­peare School fiind recunoscută doar ca o școală pentru copii, adolescenți și tineri. Ideea de a se lansa și pe acest segment a pornit tot de la dezvoltarea din online, primii cursanți care au aplicat fiind chiar pă­rinții copiilor care studiază la Shakes­peare School.

Primii pași ai Adrianei Alionte

Aventura Adrianei Alionte cu Shakespeare School a început în anul 2002, cu o vilă moștenită de la părinți. Într-o primă fază, a investit aproape 10.000 de euro din surse proprii, trecând peste scepticismul unor prieteni care au sfătuit-o să aleagă calea ușoară a unui venit sigur de câ­teva mii de euro pe lună, bani pe care i-ar fi putut obține din închirierea clădirii. Însă Adriana Alionte își dorea să aducă ceva „unic“ într-o piață locală fragmentată între școlile private de limbi străine, profesorii care lucrează individual cu elevii („me­­ditatorii“) și sistemul rigid de învăță­mânt de stat.

În paralel cu dezvoltarea școlii, fondatoarea Shakespeare School a pus mare preț pe pregătirea profesorilor, sumele investite în acest sens ridicându-se la zeci de mii de euro.

Potrivit unui sondaj publicat anul acesta de Avangarde, 71% din bucureșteni consi­deră că sistemul de edu­cație din România are nevoie de o reformă ma­joră. Asta, în con­dițiile în care țara noastră este ultima din Europa la alfabeti­zarea științifică și numerică a elevilor de clasa a VIII-a, cu 22% din tineri analfabeți funcțional la ma­te­matică, fizică, biologie și chimie, potrivit rezultatelor TIMSS 2019 (Tendințe în domeniul Studiilor Matema­tice și Științifice Internaționale).

La nivelul pieței, cele mai multe centre private de învățământ sunt concentrate în Capitală. Mai mult, cifrele arată că numărul de școli private a crescut într-un ritm acce­lerat, până la o dublare în ultimii zece ani, înainte de pandemie consemnându-se peste 700 de unități private.

Acest articol a apărut în numărul 120 al Revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.