Acte necesare pentru înmatricularea auto în 2021

Andrei Dumitru 11/01/2021 | 11:13 Fapt Divers
Acte necesare pentru înmatricularea auto în 2021

Înmatricularea auto în 2021 trebuie făcută într-un termen de maximum 30 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra maşinii.

Costurile şi actele necesare diferă în funcţie de provenienţa maşinii: cumpărată din UE, din afara UE, respectiv din România.

Acte necesare înmatriculare auto în 2021

 • Cererea de înmatriculare auto (disponibilă pe site-ul DRPCIV);
 • Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
 • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
 • Copia după contractul RCA încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie.
 • Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; Chitanță pentru taxa plăcuţelor cu numărul de înmatriculare
 • Acte care atestă dobândirea personalităţii juridice (în cazul în care vehiculul va fi înmatriculat pe persoană juridică) și împuternicirea acordată persoanei desemnate să se ocupă de înmatriculare.
 • Contract de leasing (dacă este cazul)

Acte necesare înmatriculare auto second hand în 2021

Pe lângă actele necesare pentru înmatricularea unui auto nou, menționate mai sus, este nevoie și de următoarele documente:

 • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv.

Acte necesare înmatriculare auto second hand din UE

 • Cerere înmatriculare auto;
 • Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului ce are viza ANAF (În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia)
 • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 49 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. Copia contractului RCA în termenul de valabilitate al acestuia;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului, în original şi în copie. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 • Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare

Acte înmatriculare auto din afara UE

Pentru înmatricularea auto a unui autovehicul second hand provenit din țări non-UE, pe lângă actele de mai sus, mai este nevoie și de:

 • Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român – 539 de lei
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

Programări online pentru înmatricularea unui vehicul la DRPCIV

După ce aveți toate actele la dosar, trebuie să ajungeți la DRPCIV sau primăria din localitate să depuneți actele. Dosarele la ghișeele DRPCIV sunt primite după numere de ordine eliberate de aparatele din incintă sau pe baza unei programări online printată (ghișeu special). Programarea online se face în următoarele 2 luni calendaristice pe site-ul DRPCIV.

După efectuarea rezervării aplicația nu va mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia. Solicitanții se vor prezenta la ghișeul de înmatriculări la ora și data rezervată, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate și rezervarea listată.

Costuri pentru înmatricularea unei mașini

Înmatricularea unui autoturism costă sub 100 de lei pentru transcrierea mașinilor înmatriculate în România (reînmatriculare/transcriere). Nu este luată în calcul asigurarea RCA care are un preț diferit în funcție de vârsta șoferului, Clasa Bonus Malus și motorizare. Dacă mașina este adusă din străinătate, este necesar în plus actul de autenticitate, obținut de la RAR, iar prețul pentru înmatriculare va depăși 500 lei.