Academia de Poliţie, admitere în 2020. Lista de documente necesare pentru înscriere

NewMoney 06/07/2020 | 11:44 Fapt Divers
Academia de Poliţie, admitere în 2020. Lista de documente necesare pentru înscriere

Așa cum se întâmplă în fiecare an, concurența pe un loc la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” este una acerba.

Numărul de locuri scoase la concurs în anul 2020 va fi publicat pe pagina web a Academiei (http://www.academiadepolitie.ro/), la data aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform legii.

Ce specializări sunt la Academia de Poliție

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” este organizată pe șase facultăţi:

 • Facultatea de Poliţie
 • Facultatea de Pompieri
 • Facultatea de Arhivistică
 • Facultatea de Științe Juridice și Administrative
 • Facultatea de Poliție de Frontieră
 • Facultatea de Jandarmi

Probele pentru admiterea la admiterea la Academia de Poliție sunt de mai multe tipuri:

 • Medicale
 • Psihologice
 • Sportive
 • Teoretice

Acte necesare pentru înscriere la Academia de Poliție

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină o serie de documente

 • cartea de identitate în original sau paşaportul în original
 • chitanța cu contravaloarea taxei de înscriere la concurs sau, după caz, acte doveditoare din care să rezulte că te afli într-una din situaţiile în care beneficiezi de scutire de plata taxei
 • diploma în original doveditoare obținerii distincțiilor/premii la olimpiade școlare naționale/internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale
 • diploma de BAC, în original sau în copie legalizată; în locul diplomei de bacalaureat mai poți prezenta și o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează notele obţinute la disciplinele de examen, media generală de la bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma
 • foaia matricolă a studiilor liceale, în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă

La înscrierea la Academia de Poliție trebuie plătită o taxă. De altfel, la fel ca la orice facultate. Există și scutiri la taxe, anume:

 • orfanii de unul sau ambii părinţi
 • cei care provin din casele de copii sau din plasament familial
 • copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi
 • copiii personalului M.A.I., în activitate / pensionat/ decedat
 • copiii funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în activitate, pensionaţi sau decedaţi (numai pentru candidaţii la specializarea Penitenciare)