A crescut cu 50% într-un an plin de pro­vo­cări, readaptându-și afacerea la cerin­țele pieței. Acum, Dan Tudose conectează E-acumulatori.ro la un nou segment

Senica Micu 26/04/2021 | 12:17 Oameni
A crescut cu 50% într-un an plin de pro­vo­cări, readaptându-și afacerea la cerin­țele pieței. Acum, Dan Tudose conectează E-acumulatori.ro la un nou segment

A crescut cu 50% într-un an plin de pro­vo­cări, readaptându-și afacerea la cerin­țele pieței. Acum, Dan Tudose conectează E-acumulatori.ro la un nou segment și pariază pe energia regenerabilă.

Pentru Dan Tudose, o prioritate absolută în 2021 rămâne promovarea energiei regene­rabile și oferirea de soluții celor care vor să devină independenți energetic și să-și scadă costurile cu facturile la energie. Antrepreno­rul, care de mai bine de un deceniu dezvoltă platforma online E-acumulatori.ro, își con­tinuă planurile în această direcție, în paralel cu alte investiții, precum deschiderea unui hub cu stații de încărcare rapidă pentru autovehiculele electrice. Aceste mișcări vin la pachet cu optimizarea magazinului online și toate s-ar putea traduce în final prin­tr-o creștere de 25% a cifrei de afaceri, cu o marjă de profit de peste 10%.

Reconfigurare

Anul 2020 a fost, cu si­gu­ranță, atipic și în cazul lui Dan Tudose, care, asemenea multor jucători din piață, s-a adaptat rapid schimbărilor venite odată cu pandemia de COVID-19. „În linie cu ten­din­țele la nivel local și internațional, am în­ceput încă de anul trecut să creștem inves­tițiile în online. Deși suntem cel mai mare ma­gazin online dedicat soluțiilor și echipamentelor pentru energie regenerabilă, în 2020 am accelerat implementarea planurilor pe zona de digital. Iar în 2021 ne-am pro­pus un buget de investiții de peste 120.000 de euro, care să ne permită optimizări ale afacerii, dar și dezvoltarea de noi linii de bu­siness“, spune antreprenorul.

Cifra de afaceri a companiei a ajuns la circa 16 milioane de lei (în jur de 3,35 mili­oane de euro) în 2020, cu aproximativ 50% mai mult decât în 2019, creștere datorată, între altele, interesului tot mai mare acordat de consumatorii individuali și industriali pentru energia din surse regenerabile, precum și demarării programului de instalări de sisteme fotovoltaice prin programul „Casa Verde Fotovoltaice“ derulat în partea a doua a anului trecut de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), E-acumulatori.ro fiind instalator autorizat în cadrul progra­melor AFM.

Cu alte cuvinte, „pandemia a accelerat trecerea către energia verde“, totul într-un context în care lumea se îndrepta deja în această direcție din dorința de a-și micșora impactul asupra mediului înconjurător. Practic, tot mai multe companii au început să-și dorească să-și reducă amprenta de carbon, să câștige mai multă independență energetică și să-și scadă costurile fixe.

„Noi, la E-acumulatori.ro, tocmai asta facem: ajutăm companiile – cât și consumato­rii individuali – să-și îmbunătățească mixul energetic și să-și producă singuri energia, direct la locul de consum, din surse regene­rabile. Soluțiile pe care le propunem clien­ților noștri generează economii însemnate la facturile de energie și o amortizare rapidă a investițiilor“, explică Tudose.

Din datele E-acumulatori.ro, care citează un studiu EurObserv’ER desfășurat în 2019, România avea atunci o capacitate de energie solară fotovoltaică de 71,4 W/locuitor și se situa pe locul 21 din 28 în Europa. La po­lul opus, Germania a avut cea mai mare capacitate instalată din Uniunea Europeană, de 590 W/locuitor. Pe locurile doi și trei, la dis­tanță considerabilă, se aflau Olanda și Belgia, cu aproximativ 400 W/locuitor. În ace­lași timp, Raportul Comisiei Europene pe 2019 privind situația energiei fotovoltaice în Europa nici măcar nu menționează România printre țările analizate.

Loc de creștere

E-acumulatori.ro oferă opțiunea de plată în rate fixe lunare pentru instalarea de sisteme de energie regene­ra­bilă, atât pentru persoanele fizice, cât și pen­tru companii. „Împreună cu partenerii noștri, am dezvoltat un sistem de creditare cu plata în rate lunare, cu un avans de 5%. Așa că persoanele fizice și companiile care doresc să-și instaleze panouri fotovoltaice pot primi finanțare între 6 și 60 de rate pentru o valoare a achiziției de cel mult un mi­li­on de euro. Iar avantajul major al unui astfel de credit este posibilitatea ca persoa­nele fizice sau companiile să-și acopere ra­tele din economia de energie datorită pano­u­rilor fotovoltaice“, punctează antrepreno­rul. Luând ca exemplu o locuință, un sistem fotovoltaic costă aproximativ 5.000 de euro și poate asigura între 70% și 80% din necesarul de energie.

Un alt segment pe care Dan Tudose îl dez­voltă astăzi și pe care mizează în urmă­torii ani este cel al stațiilor de încărcare a vehiculelor electrice, despre care spune că sunt prezente în număr din ce în ce mai mare în România, „cu un ritm de creștere de aproape 100% de la an la an“. Potrivit da­telor E-acumulatori.ro, bateria mașinii electrice trebuie încărcată o dată sau de două ori pe săptămână, la o medie de 200 de kilometri parcurși, în condițiile unui consum de aproximativ circa 20 kWh/100 km.

„Pentru al treilea trimestru al acestui an, avem în vedere să inaugurăm un sediu nou, lângă Autostrada A3 și Centura Bucureș­tiului. Acolo, ne dorim să putem arăta clien­ților noștri cum funcționează toate soluțiile pe care le punem la dispoziție. Mai mult, vrem să deschidem un hub cu stații de în­căr­care rapide pentru autovehiculele electrice“, detaliază antreprenorul.

Odată cu readaptarea strategiei de business la noul context, Tudose a decis anul trecut să închidă magazinul fizic din Bucu­rești, concentrându-se exclusiv pe online. Înainte de pandemie, antreprenorul viza o extindere cu magazine fizice, atât în România, cât și în țările din regiune.

E-acumulatori.ro este un business de fa­milie, început în 2002 și dezvoltat puternic din 2009, când a intrat pe segmentul online, ajungând să distribuie baterii, acumulatori, sisteme fotovoltaice și soluții de stocare de energie. Astăzi, din portofoliul companiei fac parte peste 30.000 de produse dedicate independenței energetice.

Acest articol a apărut în numărul 113 al Revistei NewMoney

FOTO: Laszlo Raduly

Senica Micu are o experiență de peste zece ani în presa de business. A scris pentru mai multe publicații, precum Forbes, Money Express și Capital, realizând interviuri cu lideri de companii și antreprenori. În paralel, a coordonat diverse proiecte editoriale și s-a implicat în organizarea unor evenimente.